28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Konsumenter och väderkvarnar

Med Marit Paulsen i spetsen proklamerar nu folkpartiet att man ska kämpa för konsumentmakt istället för producentmakt, när det gäller maten och matpriserna. Övriga EU-länder har, hävdar de, cirka tjugo procent lägre priser på en rad varor. Kan en viktig förklaring vara att de har en betydligt lägre moms, ett generellt lägre skattetryck samt lägre kostnader för producenterna?Den som just färdats genom Småland och med sorg kunnat konstatera att jordbruket här på många håll snabbt håller på att försvinna, har svårt att förstå att Marit Paulsen, själv en gång glesbygdsbonde, vill ställa sig i spetsen för ännu en attack mot Sveriges bönder. Varför ska konsumterna ställas mot producenterna just när det gäller jordbruk? Varför kräver inte folkpartiet att priserna ska pressas, det vill säga lönerna sänkas, på andra områden? Varför attackerar man inte LO-kollektivets krav på lönöeökningar, eller industrins krav på vinster?Den gamla jordbruksfientligheten lever kvar i folkpartiet, också sedan man varit så framgångsrikt deltagit i utslagningen av svenskt jordbruk, att urgamla kulturbygder snart ligger för fäfot. Snart finns den tacksamma fienden inte längre kvar; vilka väderkvarnar ska man då slåss mot?

Fler artiklar från Debatt