09 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Historielöshet

Det finns mycket EU-pengar att söka för alla möjliga och omöjliga projekt. Ett av de vettigare är ett utbytesprojekt mellan gymnasieelever i Falköping och den grekiska staden Korinth. Under läsåret 00/01 gjorde elever i dessa städer gemensamma studier i historia, litteratur och konst, både den egna och vänortens.Här fanns säkert oändligt mycket att hämta. Något förvånande är det dock att man inte, åtminstone av internetredovisningen att döma, uppmärksammat den litteratur förknippad med staden Korinth, som betytt så oändligt mycket för människor i vårt land och över hela världen, nämligen aposteln Paulus brev till församlingen i just Korinth. Om man någonstans kan tala om global påverkan, dessutom under en tidsrymd av hittills ett par årtusenden, gäller det dessa brev. Det var den lilla kristna församlingen i Korinth som fick ta emot de anvisningar om församlingsliv och levnadssätt som kommit att påverka hela den kristna kyrkan. Det var denna församling som först läste den Kärlekens Lov, som hör till världslitteraturens mest älskade texter. Den kopplingen hade gymnasieeleverna i Falköping säkert haft värde av att uppleva och förstå.

Fler artiklar från Debatt