07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kloning, elitism och ufosvärmeri

Kloning av människor är den senaste floppen. Ett växande antal forskare vill göra exakta kopior av människor. Enligt Dagens Nyheter tror den raëliska rörelsen, världens största ufosekt med medlemmar i 84 länder, på kloning som ett sätt att skaffa ”evigt liv” åt människor. Genom kloning ska människor kunna skapas som lever upp till 900 år.Seriösa vetenskapsmän är skeptiska inför de problem som kan dyka upp vid utvecklingen av ett klonat embryo. Men raëlianerna bygger på det som utomjordiska varelser sägs uppenbarat för sektens franske ledare 1973–1974. Huvudbudskapet var då att kristendomen är falsk och att jorden inte kommit till genom en skapare utan genom vetenskapsmän från en avlägset liggande planet. Livet frambringades helt på kemisk väg av tefatsburna utomjordingar i kopparglänsande skyddsdräkter.Alltså ännu ett skapelseförnekande budskap som hyllar vetenskapens oändliga möjligheter men som inte svarar på frågan: Hur kom utomjordingarna själva till? Gudsförnekelse brukar ha både amoral och elitism i sitt släptåg, och så är det här. De förkastar kristen sexualmoral och ser samtidigt kloning som vägen att förlänga det mänskliga livet.Det är inte vilka som helst som kommer att klonas enligt denna vision utan bara desmarta. Det är medborgarnas ”intellektuella grad” som ger rösträtt eller förtroendeuppdrag.Psykologer ska regelbundet kolla upp varje individs intelligens. Individens ”intellektuella koefficient” blir avgörande för hans möjlighet att få livet förlängt genom en klonad kopia avhonom själv.Ska man ta sådana visioner på allvar? Självklart är hela grundtanken ihålig. Men det är inte första gången som övermänniskotankar förknippas med genetisk ingenjörskonst. Visionen att skapa en mänsklighet där de undermåliga utrensas och där bara eliten får möjlighet att föröka sig har dykt upp gång på gång i olika skepnader. Kinas enbarnssystem visar hur långten diktatur kan gå när det gäller att reglera den mänskliga fortplantningen. Nu har det visatsig att den tvåkönade fortplantningen är omöjlig att styra in i detalj – även om man aborterarfoster som bär på allvarliga sjukdomsanlag. Att genom kloning skapa genetiska kopior av eliten kan då te sig som lockande för dem som inte ser den oändliga möjligheten till mångfald som ett uttryck för Skaparens vilja. Självklart är steget från tanke till verklighet oerhört långt, men svärmeriet för den genetiskaingenjörskonsten bottnar i ett elittänkande som uppmuntras inte bara av ufofantaster utan också av alla de krafter i vår värld som dyrkar intelligens, styrka, snabbhet och skönhet högre än godhet, barmhärtighet och omtanke och är beredda att helt värdera människan marknadsmässigt. Mer än någonsin behöver dessa strömningar balanseras av genuin kristendom.

Fler artiklar från Debatt