06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Siewert Öholm Svarar:

Det gladde mig att läsa Jean-Erik Mårtenssons replik till mina synpunkter i Signerat (den 1 augusti). Framför allt därför att den andas distans, humor och självinsikt. Det är lite av den tonen som skulle behövas i homo-debatten. Tyvärr hjälper inte de berörda själva till särskilt mycket.Vad jag efterlyste var att just få en ny samtalston. Det är inte det samma som kompromisser eller svek mot det man tror på eller håller för heligt. Hittills tycker jag att kyrkornas folk och teologerna duckat av rädsla. Ofta förklarligt med tanke på de resurser som homo-lobbyn förfogar över.Vad jag hoppades på, och fortfarande förväntar mig, är fler teologers analyser och tolkningar kring det som tillspetsat blir problemet: Gäller Levengoods välsignelse? Jag har inte svaren, men jag känner ett stort behov av hjälp med dem.

Fler artiklar från Debatt