16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nej tack till mental kloning

Utbildningsdepartementet föreslår i en rapport att dagisbarn ska få en ”karriärportfölj”, en slags meritförteckning som kan påverka det framtida yrkesvalet. Det uppger Aftonbladet.”Tillsammans med kamrater kan studiebesök genomföras och grupparbeten utföras med tydlig inriktning på närsamhällets utformning och näringslivets krav på framtida behov av arbetskraft”, heter det om knatten i förskolan.Barndomens fantasirika marker inhägnas av kravet på effektivitet och lönsamhet. Den mentala kloningen ska förse samhället med produktiva medborgare som kan garantera en hög materiell standard.Det är kanske inte så det är tänkt. Men åt det hållet drar det. Utredarna på utbildningsdepartementet bör lyfta näsan ur sina egna portföljer och fundera ett varv till.Barn är inte investeringar som ska programmeras för att ge kalkylerad avkastning. Barn är en gåva att älska och vårda, så att de kan mogna och växa till människor. Ty människor är en sak, och maskiner en annan.

Fler artiklar från Debatt