18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Farligt att förhärliga måttlighetsdrickandet

På 1800-talet var svenskarna ett sekulariserat och försupet folk, med åtföljande social och kulturell dekadens. När väckelserörelsen bröt fram i denna miljö gick den hand i hand med nykterhetsrörelsen.I dag är vårt samhälle på väg mot en liknande situation, och inom kort kan det vara ännu värre än på 1800-talet, bland annat beroende på att alkoholdebuten sker i lägre åldrar i dag och på att kvinnor numer nyttjar alkohol i lika stor utsträckning som män, vilket man inte gjorde på 1800-talet. Enligt expertis på området är det dessutom så att kvinnor tål alkohol sämre än män.Att sekulariseringen är utbredd är väl allmänt bekant. Under större delen av 1900-talet utgjorde frikyrkorna en nykterhetens bastion och blev också räddningen för många alkoholister, som i sin nöd vänt sig till Jesus och mött frälsningen och lyckligtvis även en alkoholfri miljö. Hade man bjudits på alkohol av församlingsmedlemmarna hade detta naturligtvis varit förödande. Detta perspektiv är viktigt när vi i dag diskuterar alkoholanvändning bland kristna.Själv har jag 20 års erfarenhet av alkoholanvändning innan jag kom till tro 1981. Jag var aldrig alkoholist, men som jag nu ser det riskerade jag att bli det, om jag inte blivit absolutist. Jag använde egentligen inte alkohol så ofta, men jag hade den egenheten att om jag började ta ett glas vin eller en grogg på kvällen så hade jag väldigt svårt att låta bli att ta en till och en till och en till och... Ofta slutade kvällen i berusningens dimma.Dålig karaktär, kanske du fnyser. Kan tänkas, men många som känner mig kan nog intyga att min karaktär i andra sammanhang inte är så dålig. Varför hade jag då så svårt för detta? Antagligen därför att jag tillhör de tio procent av befolkningen som, enligt expertis på området, på grund av sin genetiska kod löper mycket stor risk att utbilda alkoholberoende, sedan man väl börjat använda alkohol.Måttlighetsdrickande, framför allt användning av vin eller öl som måltidsdryck, tycks vara rättesnöret för många av de kristna som nu använder alkohol. Problemet är då att tio procent inte klarar detta, hur gärna de än vill. Antagligen är det betydligt fler än tio procent som står i riskzonen, eftersom många av dagens frikyrkomedlemmar är ättlingar till de alkoholberoende som kom till tro på 1800- och 1900-talen. Det genetiska arvet för utbildande av alkoholberoende är med andra ord överrepresenterat inom frikyrkorna.När jag arbetade som gymnasielärare på 1970-talet hade jag en grupp kollegor som stadigt använde vin som måltidsdryck, och ingen av dem hade väl en tanke på att bli alkoholist, men en av dem åkte dit. (Kanske fler, jag vet inte.)Han började ha vinflaskan med sig på jobbet. ”Hänsynsfulla” kollegor knackade på dörren till lärarrummet innan de gick in. Han skötte sitt jobb och fortsatte gemenskapen i samma socialt väletablerade miljö som tidigare. Han ville inte låtsas om sina problem. Men åkte dit för rattfylla, miste körkortet och hamnade så småningom i fängelse. Hans situation blev alltmer ohållbar. En morgon när en kollega öppnade dörren till lärarrummet hade han hängt sig.Jag kan också berätta om min kompis som var framgångsrik försäljningsingenjör på ett stort företag. Han knäcktes av alla representationsmiddagar, där det ansågs självklart att bjuda på alkohol. Han dog vid knappt 40-års ålder på grund av inre blödningar orsakade av för hög alkoholkonsumtion.Inom den frikyrkoförsamling där jag är medlem finns det exempel på kvinnor som blivit alkoholister därför att man börjat använda vin som måltidsdryck. I den hemgrupp där jag delar gemenskapen finns det flera ganska nyfrälsta som tidigare varit grava alkoholmissbrukare. För att kunna utgöra ett föredöme samt för att kunna hjälpa dessa mina bröder i deras kamp måste jag naturligtvis själv vara absolutist. Kan väl en blind leda en blind?För individen är det naturligtvis inte en frälsningsfråga om han/hon dricker alkoholhaltiga drycker eller ej, utan det är en fråga om att vara salt och ljus (föredöme) i en förruttnad och försupen värld.Vad Sverige behöver i dag är inte kristna som börjar använda alkoholhaltiga drycker för att visa att man inte är moralist, eller för att det är gott med vin eller öl till maten, eller vad nu orsakerna är. Nej, vad Sverige behöver är andefyllda och helnyktra kristna (var gärna berusade av Anden) som kan gå i spetsen för en väckelserörelse och nykterhetsrörelse på samma sätt som på 1800-talet. Annars kommer svenska folket både att supa ihjäl sig och gå miste om det eviga livet.

Fler artiklar från Debatt