07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Birger Thureson: Varför så tyst inför kyrkovalet?

Semestrarna är slut för de allra flesta svenskar. Allt återgår till normala gängor. Så och Nya Dagens debattsidor. Under sommaren har inläggen fått samsas på en daglig sida. Men från och nu öppnar vi på nytt ett extra uppslag varje tisdag för läsarnas tyckande.När jag bläddrar igenom sommarens tidningar bekräftas min känsla av att det blåst friska debattvindar också under soliga semesterdagar. Ämnena har varierat. Mellanöstern, förstås – detta såriga konfliktämne är ständigt återkommande. I dag publicerar vi en utförlig artikel om folkrätten och Israel, skriven av folkrättsjuristen Marie-Hélène Boccara. Kravallerna i Göteborg har följts upp i ett – som jag tycker – seriöst och givande meningsutbyte. Stamcellsforskningen har också diskuterats på ett kompetent och spännande sätt i Nya Dagen. Vi har nog bara sett början på denna mycket svåra och mycket viktiga debatt.Mest drag har det varit i debatten om frikyrkan och alkoholen. Också den är viktig, inte minst därför att vi här ser en kulturell förändring som inte diskuterats ordentligt tidigare. Hysch-hysch leder ofta till hyckleri, och hyckleri mår ingen bra av. Allra minst frikyrkan. Därför är den här debatten hälsosam.Vad kan man då vänta för debatter under hösten?Säkert fortsätter meningsutbytet om Mellanöstern. Och om stamcellsforskningen. En debatt som skulle behövas är den om de kristna och materialismen. Läs Rune Imbergs inlägg på sidan tio. Han utmanar till en enklare livsstil. I en tid när köplusten betraktas som samhällssystemets viktigaste motor så undrar jag var konsumismens motkrafter finns. Om de finns. Och var kyrkan finns i sammanhanget. Har någon en åsikt i ämnet? Var så god och skriv.En tystnad som förvånar är den som omger kyrkovalet. Dit är det knappt tre veckor. Vad tycker Nya Dagens läsare om partiernas roll i den nya icke-statliga Svenska kyrkan? Ska kyrkan styras av troende och kyrkligt aktiva? Ger det en elitkyrka i stället för en folkkyrka? Kan demokratin endast garanteras av partiväsendets närvaro?Betrakta frågorna som ett bete. Var så god och hugg.

Fler artiklar från Debatt