07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Sverige hotas av ett generationskrig

Nära två miljoner medborgare i Sverige, nämligen barnen, saknar rösträtt. Ett sätt att ge dem politiskt inflytande presenteras av Bengt Lagerkvist, docent och barnläkare i Umeå. Han vill ge barnen rösträtt genom sina föräldrar.Jag finner hans åsikter intressanta och tänkvärda men samtidigt helt orealistiska. Dock tror jag att en debatt om dem kan vitalisera lokaldemokratin till att börja med. Men fortfarande är det så att alla marknader styrs av tillgång och efterfrågan. Till var och en efter behov i stället för till var och en efter förtjänst, så borde vi ha det. Men man får inte högre lön för att man har många barn att försörja. Däremot har samhällets stödåtgärder till barnfamiljer i form av barnbidrag, dagis, föräldraledighet och så vidare ökat högst avsevärt under 1900-talets senare del.Pengarna till detta har till stor del kommit från de allmänna pensionsfonderna. Det är för att dölja denna stöld och omfördelning till andra ändamål än ATP-pensioner staten nu har övergått till PPM.Pensionärernas politiska makt är starkt begränsad. I riksdagen finnes endast tio pensionärer, men i förhållande till röstetalet borde de vara 115 stycken. Och inte något av de etablerade politiska partierna vill nominera någon partimedlem som är 60 år eller mer. Det är därför det största partiet utanför riksdagen SPI (Sveriges Pensionärers Intresseparti) arbetar för en bättre representation i alla våra parlament, riksdag, landsting och kommuner.Den som inte ser framåt får se upp så att vi inte får ett generationskrig. De flesta i mina barns ålder anser att måttet på solidaritet numera mätes i hur mycket skatt de betalar, men jag förmodar att det inte är en återgång till graderad rösträtt Bengt Lagerkvist förespråkar?

Fler artiklar från Debatt