18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Uppvärdera jourpastorns arbete

Nya Dagen har vid flera tillfällen tagit upp jourprästers/pastorers arbete nattetid. För detta är tidningen värd en eloge. Det visar sig att detta ”jobb” är viktigt, men krävande. En del hoppar av då de finner det svårt att kombinera jourarbetet med andra uppgifter.Själv har jag under många år ställt upp, då jag tycker att det positiva väger mer än det negativa. Visst finns det personer som ringer och har kritik mot församlingar, kyrkor och enskilda kristna personer. Men i regel tar ”urladdningen” slut och jag kan föra ett samtal med konfidenten i en avspänd ton.Det har hänt många gånger att jag har fått ge vägledning, citera ett bibelord eller be en bön tillsammans med den som ringer. Då känns uppgiften meningsfull.Men många gånger har jag nog tyckt att samfund och församlingar knappast värdesätter arbetet, som ofta utförs i det tysta. Blir någon krogpastor eller en resurs för poliser uppmärksammans detta genast. Och sponsorer vill tydligen ställa upp. Men jourhavande pastor?Svenska kyrkans präster kan enligt Nya Dagen få 120 kronor per timme för nattjour. Tänk om vi frikyrkopastorer fick hälften. Då skulle säkert flera pensionerade pastorer ställa upp. De skulle känna mer uppskattning av uppgiften.Personligen tycker jag att kyrkostyrelser, Frikyrkosamråd med flera bör ta upp frågan till samtal och behandling.

Fler artiklar från Debatt