07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Håkan Arenius: Livet ryms i både katedral och bladkyrka

I Englands nästa minsta stad, Ely, finns en av landets största katedraler. 66 meter hög och 76 meter lång. Känslan när man är inne är att man är ute – taket välver sig så högt att man mister kontakten med det. Den byggdes för tusen år sedan.I de djupa regnskogarna bortom byn Elogo i Centalafrika finns en liten kyrka. Några pygméer byggde den av blad för en tid sedan. Om den finns kvar i morgon är osäkert.Har dessa båda byggnader något gemensamt?I yttre mening nästan ingenting alls. I ”inre mening”, nästan allt. I båda finns en levande kristen församling. Här läses de heliga skrifterna, här förkunnas Guds ord, här sjungs lovsång och här blir människors liv förvandlade.I ”den svenska pingstkatedralen” på Rörstrandsgatan i Stockholm framförs ”Den sjungande julgranen” just nu med en professionell kvalitet som söker sin like.I tisdags var Nya Dagen på gudstjänst med 50 sydafrikaner i en liten lokal över en bilverkstad utanför Johannesburg. Lovsången till trummor och gitarr var mäktig men kommer knappast på cd.Så där kunde vi hålla på och tala om olikheter till det yttre och likheter i det inre. Antingen vi ser på byggnader, gudstjänstformer eller organisation är skillnaderna stora.I förföljelsens Kina är organisationen annorlunda än i frihetens och ordningens Schweiz eller i det spontana och karismatiska Sydamerika. På somliga håll har pingstvänner en samfundsorganisation med biskopar och hela köret, på andra håll har man inte ens en riksförening. Kan man veta vad som är rätt eller fel?Ja, vissa saker är väl självklara. Som att det vore lika fel att bygga en katedral i regnskogen som att bygga en bladkyrka i Ely. Kanske Han som skapade oss med så mycket fantasi och förnuft har lämnat åt oss att själva grunna ut vad som passar bäst när det gäller byggnader, organisation och andra yttre ting?Den kristna församlingen har ofta fastnat i upprörda debatter om byggnader och organisation. Det är naturligtvis vare sig märkligt eller fel. En ideologi som försöker tolka hela livet måste också sätta avtryck i glas och betong, liksom i former och organisation.Men allt detta är ändå tidsbundet och kan skilja sig mellan olika kulturer, liksom i samma rörelse över tid. En växande väckelserörelse med en stark ledare skapar en organisation som svarar mot dess aktuella behov, i relation till det man lämnat och det man sträcker sig mot.Men tider och strukturer förändras och behoven med dem. Att med sund eftertanke skapa en ny organisation är då inte stor sak. Det handlar ändå om yttre ting.Det inre livet beror av helt andra faktorer och lever i de mest skiftande byggnader och organisationer. Med koncentration på centrum, som i församlingens fall är Kristus, förvisas byggnader och organisationsformer till kulissen.

Fler artiklar från Debatt