17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad gör politikerna åt alkoholkonsumtionen?

Den första december sänktes skatten på Systembolagets viner. Redan gå effekterna att avläsa. Försäljningen har ökat med 16 procent jämfört med första veckan i december förra året. En mycket kraftig ökning.Det är naturligtvis alarmerande och beskedet borde skaka om våra folkvalda rejält. Här får vi svart på vitt på prisinstrumentets betydelse. Höga priser sänker konsumtionen, vilket minskar skadorna. Sambandet är sedan länge belagt.Vad gör politikerna nu åt detta? Sannolikt ingenting. Hållningen till alkoholen och dess verkningar är numera präglad av uppgivenhet. EU-medlemskapet ger oss inga val, säger politikerna.Detta kan inte vara sant. Finns här också en ovilja att ta de avgörande krafttagen? Det bedrivs i dag nästan ingen opinionsbildning mot alkoholseden. I medierna är det snarast så att den glorifieras. Sällan lyfts avigsidorna med alkoholbruket fram. Det hör nämligen numera inte till det politiskt korrekta.Det är hög tid att lyfta upp alkoholfrågorna några snäpp på den politiska dagordningen. Vem är beredd att göra alkoholpolitiken till en valfråga 2002?

Fler artiklar från Debatt