16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nej till "vigsel" av barn

Imamer och präster "viger" barn i Sverige utan några som helst risker för sanktioner. Det handlar om barn som inte själva väljer sin partner och som registreras som gifta hos svenska myndigheter när de fyllt 18 år. Vigselakten har speciell betydelse för de unga flickorna eftersom minsta avvikelse från förhållandet berör deras "heder".Unga flickor från Afrika och Mellanöstern är fågelfria när deras "heder" blir ifrågasatt av övriga familjemedlemmar. Också svenska flickor med invandrarbakgrund har utsatts för grova övergrepp på grund av förlorad "heder".Elisabeth Fritz, brottsmålsadvokat, menar att svenska politiker är alldeles för flata i sitt sätt att agera mot detta problem. Det är rädda att bli stämplade som rasister och undviker att ta ställning i frågan, anser hon. I så fall är det hög tid att tänka om. I Sverige ska svenska lagar råda.

Fler artiklar från Debatt