Debatt

Humanismen är största hindret

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

I Nya Dagen den 15 februari samtalar Peter Halldorf och Stanley Sjöberg om kristenheten i Sverige. ”Jag känner en oro över att det inte kommer att vara självskrivet att norra Europa kommer att vara kristet om 100 år och att humanismen kommer att ta över”, säger Stanley Sjöberg.

Två öppna frågor (den första tyvärr pinsam) blir nu nödvändiga att ställa: Vet inte Stanley Sjöberg om att humanismen sedan lång tid tillbaka varit förhärskande och rådande i de flesta människors sinnen i nämnda geografiska områden? Evangeliets svåraste nöt att knäcka har länge varit att människor trott, och fortfarande tror, att de i sig själva i grund och botten är goda. Allt som med rätta kan kallas humanism har denna grundval att bygga på. Och så länge denna grundval råder, är det hopplöst svårt för individerna att kunna inse sitt behov av frälsaren, Jesus Kristus.

I den andra frågan utgår jag från vad Stanley Sjöberg själv skrev i sin bok ”Ur svenska hjärtans djup”. Så här står det på sidan 26: ”Bibelns uppfattning är att grundmaterialet i varje människa är gott.” Detta är ett renodlat humanistiskt budskap. Och frågan blir då om Stanley Sjöberg inbegriper sin egen förkunnelse i sin ”oro”?

Hur är det egentligen med människans ”natur”? Vi läser i Ef 2:3: ”... och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen ...” I Rom 8:7: ”Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det ej är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.” Och för de som vill och orkar läsa vidare i dessa humanistförödande texter, rekommenderas varmast Rom 3:9–20. Sedan får vi alltid påminna oss om universums allra största verklighet: Gud älskar alla sina fiender, och har i sin kärleksmakt berett nåd för var och en som är villig (på Guds villkor = ödmjukhet) att ta emot.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig