21 januari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det straffar sig att försöka vara frommare än Gud själv

Det är förståeligt att Magnus Andersson, romersk-katolsk lekman i Alingsås, vill försvara den kyrka han tillhör (Nya Dagen 30/4), och det hedrar honom personligen. Det är dock skada att han dels missförstår delar av min kritik mot den romersk-katolska kyrkan, dels försöker vifta bort en sakligt grundad kritik med hjälp av önsketänkanden och gissningar.Låt oss börja med statistik för att sedan gå över till teologin.Enligt Andersson finns det totalt 405 178 romersk-katolska präster i världen, vilket jag förmodar är rätt. Men sedan börjar han gissa: ”Det är därför mycket oförskämt och cyniskt att påstå att kanske 100 präster skulle vara representativa för katolska prästers moral och trohet mot sin kallelse.”Läget är detta: I USA finns det för närvarande cirka 46 000 romersk-katolska präster. Enligt en advokat som arbetar med offer för sexuella övergrepp har minst 1 500 präster under de senaste 18 åren anklagats för sexuella övergrepp.Problemet har varit allmänt känt sedan åtminstone 1984, då prästen Gilbert Gauthe fälldes för övergrepp mot elva pojkar. Han erkände även att han förgripit sig på dussintals andra (USA Today, 9/4).Redan 1994 hade den romersk-katolska kyrkan betalat skadestånden på 400 miljoner dollar. Då handlade det om övergrepp som 400 präster hade begått. Sedan dess har problemen rullat vidare. Nu har nästan alla de 178 amerikanska stiften drabbats av åtal mot präster (Washington Post, 14/4).Vad beror då problemen på? Orsaken är inte celibatet som sådant. Det är utmärkt med präster som lever i celibat, alltså att de är ogifta och lever i sexuell renhet (kyskhet). Problemet bottnar i stället i det hyckleri som maskerats under det obligatoriska prästcelibatet. Glädjande nog erkänner Andersson att Bibeln inte kräver ett prästerligt celibat. Däremot har den romersk-katolska kyrkan självsvåldigt försökt att vara ”frommare” än Gud, vilket alltid straffar sig.Det naturliga i en kristen kyrka torde vara att större delen av dess präster/pas-torer lever i äktenskap liksom att en mindre del av prästerskapet lever i celibat. Båda kallelserna behöver respekteras och stödjas. Att däremot lägga minoritetens kallelse på alla präster kan bara sluta i katastrof vilket skett otaliga gånger.En viktig förklaring till dagens amerikanska problem är att mängder med normalt funtade män som burit på en prästkallelse har stuckit från prästseminarierna. De har en heterosexuell läggning, men har på grund av sin kallelse varit beredda att leva i celibat.Varför har de då lämnat seminarierna, vissa hals över huvud? Jo, numera har många amerikanska prästseminarier blivit hemvist för homosexuella kotterier. Dr. Leon J. Podles, numera gift sexbarnsfar, beskriver hur han lämnade ett seminarium bara några timmar efter att ha utsatts för sexuella närmanden av en annan prästkandidat. Seminariets rektor blev besvärad över Podles anmälan! Podles lämnade seminariet medan den andre studenten kunde fortsätta, blev prästvigd, fortsatte med sina övergrepp och till sist dog i aids (www.touchstone.org).Bakom denna tragiska utveckling i bland annat USA ligger ett teologiskt ”systemfel” som redan Jesus varnade för (Matt 15:3–9). I samband med reformationen bröt de reformatoriska (protestantiska) kyrkorna inte bara med påven i Rom. De bröt även med den äktenskaps- och sexualsyn som har sin bakgrund i hellenismen men mycket snabbt slog igenom i kyrkan. Kyrkofäder som Augustinus och Hieronymus var representanter för denna snedvridna syn, men även på denna punkt var Luther banbrytare genom att återvända till en mer biblisk syn.Den romersk-katolska kyrkan har under tidens gång tyvärr kommit ohyggligt snett i sin äktenskaps- och sexualsyn. Det obligatoriska celibatet har aldrig fungerat fullt ut men i stället legat som en fernissa över missförhållanden som man aldrig fått bukt med.Häpnadsväckande nog är det enligt den kanoniska lagen (den romersk-katolska kyrkans lagstiftning) ett större brott för en präst att ingå ett hederligt äktenskap än att begå upprepade övergrepp på tonårspojkar (eller flickor).En präst som ingår borgerligt äktenskap, att ingå kyrkligt äktenskap är ju omöjligt för en präst, ska normalt sett suspenderas. Den präst som begår sexuella övergrepp på minderåriga blir bara, till att börja med, föremål för disciplinära åtgärder. Däremot kan han, vid upprepade övergrepp, bli avsatt. Detta är en viktig förklaring till att så många präster med en snedvriden sexualitet kunnat begå rader av övergrepp innan de stoppats.Krisen för den romersk-katolska kyrkan i USA är alltså inte särskilt överraskande, tyvärr. Därför skulle såväl påven som de amerikanska kardinalerna må bra av att läsa bibelställen som Tit 1:6, för att inte tala om 1 Tim 4:3!

Fler artiklar från Debatt