07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Församlingsmedlemmarnas delaktighet är viktig

Demokrati eller teokrati? Nils-Olov Nilsson ställer frågan i en debattartikel (2/8) i Nya Dagen. Artikeln väcker många frågor. Samtidigt känns det kategoriskt att ställa demokrati mot teokrati. Jag upplever både rädsla och oro om budskapet ”expansiva karismatiska rörelser” skulle känneteckna framtidens församlingar. Och alla andra skulle vara ”föreningsförsamlingar”.Efter ha gått tillbaka till frikyrkorörelsens framväxt för hundra år sedan, och speciellt granskat pingströrelsens historia, märker jag att man var oerhört rädd om demokratin. Jag har tittat i ett protokoll från min egen fars delaktighet i ett församlingsbildande och bakgrunden till detta.Under flera år förde man samtal vad det skulle innebära att bli självständiga och inte längre vara en utpost till en ”moderförsamling”. Man upplevde det oerhört viktigt att få enighet i beslutet. Moderförsamlingens representanter var sedan med och bekräftade och stöttade. Visionen var gemensam för den nybildade församlingen. Man studerade Bibeln och delade erfarenheter i olika samtal. Man delade på uppgifterna i samförstånd.Under de år var jag själv församlingsanställd fick jag lära mig att arbeta demokratiskt. Ibland tog det tid, men det var värt att invänta. Församlingsföreståndaren gav stöd vid olika avvägningar och uppmuntrade till delaktighet. Ju fler vi fick engagerade ju bättre framgång och resultat.Visst finns det problem i ”gamla etablerade församlingar”. Visst finns det bromsar. Men att hindret skulle ligga i ett demokratiskt synsätt har jag svårt att förstå. ”Guds suveränitet och mänskligt handlande” kan vara i harmoni. Jag tror att där alla medlemmar upplever sig delaktiga och engagerade, där sker också något.Jag vill peka på en annan problematik. Tidigare var det vanligt med samarbete församlingar emellan. Hade man ekonomiska problem i en församling var det självklart för andra att stötta. Nu har vi fått ett mera ”egoistiskt” tänkande med olika former av konkurrens. Det kan till och med handla om att överbjuda varandra med verksamheter och arrangemang. I sådana miljöer är det lätt att kortsiktigt fångas upp och uppfatta detta som karismatiskt.Vi behöver mentorer med erfarenhet som kan kanalisera entusiasm och vägleda. Ge den yngre generationen stöd!När det gäller lärofrågor är samtalet och studier av Bibeln grundläggande. Det är viktigt att fråga sig ”varför gör vi det här ställningstagandet” och ”vad grundar sig våra beslut på för underlag”. Det kan till och med vara bra att under bön och studier formulera en trosbekännelse som håller genom olika skiftningar i samhället.Låt oss vara rädda om den lilla människan och inte skapa motsättningar utan vägleda varandra. Jag tror på Guds ledning även i ett demokratiskt tänkesätt. Det handlar inte om makt utan om ett samspel där visioner får sin bekräftelse i erfarenhet.

Fler artiklar från Debatt