07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jag är inte apans kusin

Stefan Edman skriver (6 augusti) att evolutionen lett fram till däggdjuren människan, och att hon och schimpansen är kusiner. Men den Jesus jag känner från Bibeln är inte schimpansens kusin. Inte jag heller. Människan är släkt med Jesus Kristus, som skapat henne till sin avbild.Inte behövde Gud sex dagar för att skapa en urcell, för att sedan vila på den sjunde dagen. Gud skapade varje slag för sig – här finns inga mellanformer.Det finns många vetenskapsmän och andra kunniga personer inom detta område som är skapelsetroende. Evolutionsteorin har inget med Bibelns Gud att göra.

Fler artiklar från Debatt