16 juni 2021

En tidning på kristen grundDebatt

S-regeringen bekämpar barnfamiljernas valfrihet

Föräldrarna är de viktigaste personerna i ett barns liv. Detta måste vara utgångspunkten för familjepolitiken. Alltför många föräldrar kämpar med att klara den svåra ekvationen med arbete, barn, relationer, fritid och engagemang utanför hemmet.Brist på tid är det allt mer överskuggande problemet för flertalet föräldrar i dag. Därför är det så viktigt med en politik som skapar förutsättningar för mer tid för barnen.Socialdemokraterna framhärdar i en familjepolitik som med alla medel inskränker valfriheten för barnfamiljerna. Det är hög tid att detta förmynderi avskaffas. Glädjande noterar vi att denna insikt finns också långt in i det socialdemokratiska partiet. På DN Debatt den 8 juli skrev Per Kågesson och Ann-Marie Lindmark om vikten av att få möjlighet att själva ta hand om sina barn. Debattinlägget i DN avslöjar mycket om den socialdemokratiska familjepolitiken, där dessa två socialdemokrater till och med i klartext skriver att man ”skräms av den kallsinniga syn partiledningen har på barnens uppväxtförhållanden”. Detta är ord och inga visor. Vi kristdemokrater har sagt det förut. Men nu kommer det från socialdemokraternas egna led.Barn behöver både sin mamma och pappa och många föräldrar önskar att det fanns möjlighet att vara hemma längre medan barnen är små. Det vore därför rimligt att införa rätt till tjänstledighet i tre år för vård av barn. Familjens grundläggande roll som identitetsskapare kan inte ersättas, men kompletteras på ett bra sätt av barnomsorg och skola.Stödet till barnomsorgen måste utgå ifrån att det är föräldrarna som bäst vet vilken barnomsorg som deras barn behöver. Det får som konsekvens att det ekonomiska stödet måste utformas så att verklig valfrihet uppstår mellan barnomsorg i det egna hemmet, kooperativ, privat eller offentlig barnomsorg. Enligt vår uppfattning är det statens, och våra kommuners, uppgift att stödja föräldrarna i de beslut de fattar. Det är därför vi kristdemokrater med kraft för fram vårt förslag om ett skattefritt barnomsorgskonto på 80 000 kr för barn mellan ett och tre år. Detta är ett tydligt besked om att vi vill ge alla föräldrar, även dom med vanliga löner, chans att korta sin arbetstid eller under en tid vara hemma på heltid tillsammans med barnen.Så som förslaget med barnomsorgskonto är utformat innebär det att beloppet trappas av i förhållande till hur lång tid barnet har kommunalt finansierad barnomsorg. Detta är också en rättvisefråga. Halvtid i förskolan ger exempelvis halvt barnomsorgskonto. För de med kommunalt finansierad barnomsorg är taket för taxorna (maxtaxan) oförändrad. I vårt förslag ingår vidare att ersättningsnivån i föräldraförsäkringen höjs till 90 procent samtidigt som garantinivån i föräldraförsäkringen höjs till 200 kr per dag.Allt fler rapporter pekar på att maxtaxan har medfört att många barn nu tillbringar mer tid i förskolan. Därför måste nu prioritet ges åt att skapa förutsättningar för mindre barngrupper där barnen kan känna sig trygga och personalen har tid för den omsorgen om barnen de är utbildade för. Varje kommun bör, enligt vår mening, lägga fast ett tak för hur stora barngrupper får vara för olika åldersgrupper.Att sätta barn till världen ger oss både förmånen och skyldigheten att så lång det står i vår makt också ge dem omsorg, trygghet och ett så bra liv som vi någonsin kan. För att kunna göra det krävs att föräldrar har ett visst handlingsutrymme så att man kan hitta balansen mellan förvärvsarbete och tid för barnen. I dag finns oftast inte det utrymmet.Barn behöver sina föräldrar, det är dock inte alltid lätt att vara den där föräldern som man önskade man vore. Därför är det viktigt att föräldrautbildning kan erbjudas alla som vill ta del av den och att det finns familjerådgivning i varje kommun.Även föräldrar behöver tid – vi behöver ett barnvänligt arbetsliv där både pappor och mammor har råd och möjlighet att minska sin arbetstid när barnen är små. Halverat pris på hushållstjänster som till exempel städning och målning, skulle ge mer tid för sagoläsning och sandslottsbyggande.Valet i höst kommer förhoppningsvis att handla mycket om barnen. Många kommer att välja parti utifrån ett barnperspektiv. För att nå en förändring av den hittills förda familjepolitiken behövs en ny regering som kan ge föräldrarna ökad valfrihet och rättvisa. En regering som ger barnfamiljer nya möjligheter att själva kunna styra över sina liv.

Fler artiklar från Debatt