25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Naivt om SSU:s polisanmälan av Ariel Sharon

Siewert Öholms inlägg i debatten om vår polisanmälan mot ansvarig militär samt Ariel Sharon för brott mot folkrätten i Israel är ett av de mest blåögda och naiva utspel vi mött (Nya Dagen 19 juni).Att vi tar hjälp av Peter Bergquist, en av Sveriges ledande jurister på området, kallar Öholm förrädiskt. Han undrar när SSU ska anmäla Mugabe eller Kim Il Song, som om detta vore anledning att ignorera rapporterade brott i Israel.Siewert förklarar vidare att anmälan naturligtvis inte är sprungen ur äkta engagemang för Israel eller Palestina, utan kallar den för illaluktande opportunism. Frågan är hur insatt Siewert Öholm är i SSU:s arbete i Mellanöstern, där vi sedan i början på 90-talet arbetat i nära samarbete med ungdomsorganisationer på båda sidor i konflikten. Tydligast av alla ansträngningar från vår sida är nog Peace College, ett universitet för fredsstudier som drivs av SSU och Göteborgs Universitet, efter initiativ av SSU.Siewert Öholm fortsätter sitt lågvattenmärke i debatten när han förklarar att det militära övergreppet på flyktinglägret i Jenin aldrig ägt rum (!), han kallar beskjutningar av ambulanser för halvsanningar och vår anmälan mot brott mot folkrätten för smygantisemitism.SSU ser med stor oro på de senaste månadernas utveckling. Allt fler brott mot folkrätten rapporteras och oavsett från vilken sida som brotten begås känner vi ett ansvar att agera. Vi kan aldrig acceptera att dessa lagar bryts eller att ingen skulle hållas för ansvarig för brotten.SSU stöder på intet sätt den väpnade terrorism som Hamas, Jihad och andra palestinska terrorgrupper ägnar sig åt i Mellanöstern. Mord är mord. Och ytterligare våld kommer inte att leda till fred. Men det finns en fundamental skillnad mellan situationen för palestinierna och situationen för israelerna (vid sidan om frågan om ockupationen) – palestinierna får inte utreda, åtala eller döma israeliska medborgare som begår brott på de palestinska områdena. Israel däremot har denna rätt och ska naturligtvis utnyttja den mot palestinska terrorgrupper. SSU menar att alla brott mot folkrätten ska utredas och prövas i domstolar, även de folkrättsbrott som begås av israelisk militär på de palestinska områdena. Detta borde vara självklart i en rättskaffens värld!I dag är konflikten i Mellanöstern, i morgon kan den vara någon annan stans på jorden. Vi hoppas att alla brott anmäls och att ansvariga ställs till svars för sina handlingar. Därför har SSU anmält brott begångna mot civila palestinier, i en anmälan riktad mot de ansvariga militära befälen samt högst ansvarig Ariel Sharon. Men, som jag har försökt att förklara, Ariel Sharon själv är inte vårt främsta mål.Folkrätten är en grundläggande mänsklig rättighet som SSU värnar starkt om. Med anmälan hoppas vi kunna öka förståelsen för folkrätten och hur den faktiskt kan användas på individnivå. Genom att börja använda folkrätten kan vi också stärka den. En polisanmälan kan inte göra några brott ogjorda, men den kan bidra till att soldater mer och mer tvekar på att bryta mot internationell lag på grund av rädsla och med vetskap om att man riskerar att bli dömd och utlämnad.

Fler artiklar från Debatt