07 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jag hetsade inte mot homosexuella människor

Denna insändare är skriven med anledning av artiklar i olika tidningar gällande en polisanmälan i samband med ett kristet möte som församlingen The River i Borås anordnande.Jag har arbetat som missionär i många år. I min predikan 4 augusti i Stadsparken i Borås nämnde jag att homosexualitet är en pervers livsstil. Jag påpekade också att vi respekterar homosexuella människor, men inte deras livsstil. Vi måste kunna skilja på sak och person!Jag utgick från tio Guds bud, som är den ursprungliga grunden för det svenska samhället. Meni dag har kanske avkristningen gått längre i Sverige än någon annanstans. Vi är ledande i skilsmässor och sambo- och särbo-förhållanden.De som mår sämst i det svenska samhället är barnen. Sunda människor i svenskt samhälle reagerar starkt.Hur långt har det egentligen gått med otrygghet, våld, ångest, självmord? Allt detta är en följd av att vi brutit mot grundvärderingarna som är Guds bud.”De påstod att de blev visa, men de blev dårar” (Rom 1:22). Vi har bytt bort Guds sanning mot en lögn. Därför har det kommit en förblindelse och en förvirring hos många ledande i svenskt samhällsliv.Bibeln säger i Rom 1:26 och följande avsnitt att kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså männen.Gud skapade inte två män eller två kvinnor, utan för släktets fortbestånd skapade Gud man och kvinna.Det föds färre barn i Sverigei dag. Detta beror delvis på en korrupt lagstiftning, kallad abortlagen, som gör att vi dödar ofödda barn i humanismens namn.Motivet till denna insändare är inte att slå på homosexuella eller någon annan som mår dåligt, utan att visa att det finns en väg till fullständig befrielse och upprättelse. Jag har mött före detta homosexuella i många nationer som har fått en total upprättelse och en ny grund i Kristus Jesus.Jag som skriver denna insändare var totalt alkoholiserad och åkte ut och in mellan alkoholistanstalter och fängelser, försökte ta mitt liv vid många tillfällen, men i början på 70-talet blev jag överbevisad och kunde omvända mig till Kristus Jesus och blev totalt upprättad.Sedan dess har jag rest över stora delar av vår värld med Guds ord och sett många exempel på människor som har fått en ny start, en ny grund, i evangeliet.Det är därför jag vet, att detta handlar inte om någon religiöst hjärntvätt, utan om att bli en ny människa i Jesus Kristus.

Fler artiklar från Debatt