19 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Livets Ord inspirationskälla för hela Sveriges kristenhet

Som medlem i en församling inom trosrörelsen skulle jag vilja svara dig, Stefan Swärd, med andledning av din debattartikel den 29/11 i Nya Dagen. Du skriver att du känner en ”andlig nöd över den svenska trosrörelsens utveckling”. Jag beklagar, men jag får mer känslan av att dina motiv är kritik och skadeglädje.En hel del av det du beskriver stämmer inte, och mycket som du efterlyser finns redan. Det har hänt en hel del sedan 1992 så du lämnade trosrörelsen. Livets Ord försöker knappast ”skapa en bild av att man är en unik väckelserörelse”. Här är din egen analys helt korrekt, nämligen att Livets Ord kämpar lika mycket som andra kristna syskon med att nå ut, uppleva tillväxt och vinna nya människor för Guds rike.Du efterlyste ”en genuin kärlek till alla kristna, positiva attityder till samhälle och kristenhet, en ödmjukhet inför sin egen roll och en varsam och kärleksfull hantering av människor”. Att säga att vi inte skulle stå upp för detta gör mig ledsen. Vi gläds över de ärliga och seriösa gränsöverskridande sammankomster som skett och de samarbeten som pågår runt om i landet.Vad gäller församlingen i Uppsala, så ansökte den om att få vara med i det lokala ekumeniska arbetet redan för några år sedan, men fick inte det.Grunden för samarbetsviljan är kärlek till andra troende samt en önskan att dela ansvaret att nå ut med evangeliet. Tittar man till exempel på de produkter som säljs och rekommenderas via Livets Ords bokhandel, så finns det en intressant bredd.När det gäller omsorgen om andra människor görs kontinuerliga insatser för att hjälpa och stödja ensamma, hemlösa, svaga, sjuka och betryckta inom och utanför kyrkans väggar. Mycket görs genom cellgrupper men på sina håll finns även speciellt riktade verksamheter.En viktig sak att poängtera vad beträffar det ringa medlemstalet totalt sett i trosrörelsen, är att Livets Ord mer och mer får vara en inspirationskälla och välsignelse för hela Sveriges kristenhet. Många från alla möjliga sammanhang skaffar produkter, besöker konferenser samt går på bibelskolan i Uppsala för att därefter återvända till sin hemförsamling.Sedan kan man inte bli annat än tacksam till Gud för det stora fruktbärande internationella arbetet, framför allt i Östeuropa, Ryssland och Asien, som Livets Ord i Uppsala står mitt i.Om jag förstått dig rätt, skulle du vilja se mer av intern kritik mot Ulf Ekman och hans ledarskap. Det finns dock inte någon andlig naturlag som säger att kritik mot ledarskapet automatiskt skulle leda till tillväxt. De flesta kristna rörelser har, i alla fall initialt, haft framträdande ledare. Bibeln och kyrkohistorien är ju full att färgstarka ledaregestalter. Mer än någonsin behöver vi som troende lekmän, stå tillsammans med vårs kristna ledare, inklusive dig Stefan, i bön och handling.Till sist, för att understryka att även trosrörelsen har självdistans, skulle jag vilja referera till en bild hämtad ur en ledare av Ulf Ekman från Världen Idag för något år sedan. Där liknar han vår egen rörelse med en våg bland andra vågor i en och samma ocean. En fin bild tycker jag!Är allting frid och fröjd nu då? Nej, ingenting är så bra att det inte kan bli bättre, men letar man efter fel så kommer man alltid att hitta fel. Om vi nu ska ägna oss åt att bedöma varandra, så har vi åtminstone ett ansvar att inte grunda analysen på felaktiga uppgifter. Intentionen bör heller aldrig vara att tillfoga skada, utan att i sann brodelig kärlek ingjuta hopp om att vi genom Guds nåd kan förändra det som behöver förbättras.
Fler artiklar från Debatt