14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

SJ måste röjas upp!SJ-kraschen föder många frågor om statlig verksamhet över huvud taget. Leif Pagrotskys uttalande att "det är klart att jag måste försäkra mig om att det här är ett engångsfall och att det här inte visar sig vara ett mönster i de bolag jag har ansvar för" samt hans antydning att han framöver kommer att rikta kritiska frågor till revisorerna om verksamheterna är talande. Hela SJ måste röjas upp. Verksamheten har åtminstone periodvis de senaste åren varit ett dåligt skämt och det är ju fullständigt orimligt att en brist på en miljard och ett konkursläge bara plötsligt ramlar fram. Ska staten kunna täcka bristen så måste Sverige dessutom trixa med EU-reglerna på ett sätt som kraftigt försvagar landets trovärdighet i EU där vi ju på traditionellt svenskt moraliskt sätt angripit andra länder för stöd till företag och branscher.Gefle Dagblad (liberal)
Fler artiklar från Debatt