05 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Etiken har rötterI svensk läroplan talas det om ”kristen etik”. Den borgerliga regeringen mellan 91 och 94 såg till att det uttrycket infördes. Och vad var mer naturligt? Att orda om etik utan att våga eller vilja tala om dess rotsystem är vare sig historiskt klokt eller framåtsyftande.Och när muslimer och mosaiska trosbekännare, judar, tillfrågades vad de ansåg om att begreppet ”kristen etik” skulle införas i läroplanen, uttalade de sig klart positivt till detta: ”Om ni inte är trygga i er egen identitet kommer ni inte att respektera vår”. Och så är det förstås.Pluralism är inte liktydigt med ett värdemässigt mischmasch. Pluralism fordrar respekt för identiteter och kräver ett gemensamt etiskt minimum.Det är därför helt obegripligt för att inte säga otillständigt att Sveriges statsminister, utan att väcka nämnvärd förvåning, i en lördagsintervju i Sveriges Radio kan uttala irritation över att det i läroplanen numera står ”kristen etik”. Göran Persson uttrycker sig i det närmaste föraktfullt över att uttrycket kom in i läroplanen. Så talar han som ena dagen säger sig fundera över att bli präst och som nästa dag ser som sin uppgift att driva bort kristen etik från samhällslivet.Alf Svensson (kd) i Norrköpings TidningarSkränande mobb Carl Thams underskrift på uppropet om bojkott och brutna handelsförbindelser vittnar om en osedvanlig omdömeslöshet och det är en omdömeslöshet som inte bara beror på hans ställning som ambassadör. Han har inte förstått hur komplicerad Israel-Palestina-konflikten är.Han lever i den barnsliga föreställningen att det är enkelt att utpeka vem som har rätt och vem som har fel i denna infekterade fråga. Därmed har han sällat sig till den skränande mobb vars rop på korsfästelse av det judiska ekar genom Europas historia.Det är oroande att vår regering inte kunnat eller velat se vidden av Thams tanklösa uttalande. Tanklösheten blir både tydligare och plågsammare av att tysk opinion kräver att Sverige återkallar sin ambassadör. Det är en opinionsyttring som visar bristen på både historisk klarsyn och anständighet hos den svenska regeringen.Håkan Arvidsson, historiker,i Sydsvenska DagbladetKrav på öppenhetKyrkan skiljer sig från medierna i att den har en mission att fylla, ett budskap att förvalta. En kyrkans tidning är inte bättre än världslig press för att den skriver om kyrkan och kristen tro. Många tidningar i den kristna genren hemfaller till enkelriktad kommunikation. Men en kyrkans tidning har i dubbel bemärkelse skyldighet att leva upp till kraven på öppenhet. De journalistiska och pressetiska å ena sidan och de teologiska å andra sidan.All maktutövning, både i kyrka och media, måste kännetecknas av genomskinlighet.Kyrkans Tidning
Fler artiklar från Debatt