15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det går inte att acceptera att Guds lag är orättfärdig

Onsdag 29/1 skrev Nya Dagen en mycket upprörande artikel om en jordansk änka som dömts av Jordaniens högsta domstol till att förlora vårdnaden om sina tonåriga barn, sedan det framkommit att den avlidne fadern blivit muslim före sin död. Han var kristen och blev muslim.Den fråga som ekar inom en är ju hur är det möjligt att den jordanska lagen kan beröva en änka den mesta fundamentala rätten på jorden, nämligen vårdnaden av sina egna barn.Svaret är skakande. Den jordanska lagen utgår från den islamiska sharialagen i sin familjerätt, den lag som de flesta muslimer påstår är Guds lag.Sharialagen slår fast att en muslimsk mans minderåriga barn är muslimer, att religionstillhörigheten följer fadern, inte modern, att en muslimsk kvinna aldrig får gifta sig med en kristen man, eftersom deras barn skulle bli kristna.Denna islamiska lag diskriminerar kvinnan på det mest flagranta sätt. Den slår fast att en son ärver dubbelt så mycket som en dotter och att en mans vittnesmål i rätten är likvärdigt med två kvinnors. Den ger mannen den exklusiva rättigheten att vara gift med fyra kvinnor samtidigt.En domstol har följaktligen enligt lagen dömt kvinnan, som gått under jorden, till fängelse tills hon lämnat ifrån sig sina barn.Naturligtvis har den islamiska lagen en lösning på problemet. Denna lösning reglerar gång på gång religionsfriheten i det islamiska samhället. ”Islams boning” (dar al-islam) har nämligen enbart en in-gång, men ingen utgång. Allt denna änka behöver göra är att bli muslim, så får hon behålla sina barn. Hon får alltså det fantastiska erbjudandet att bli en ”muslima”.  Vad ska hon göra? Vad skulle du göra för att få behålla dina barn när samhället och domstolarna ställer dig inför ett sådant ultimatum?Detta väcker en annan fråga. Vad är religionsfrihet enligt islam? Jo, alla människor är fria att bli muslimer men ingen muslim är någonsin fri att lämna islam.Nu i januari gav Proklama ut ”Ismaels barn” på svenska. Boken innehåller åtta muslimers berättelse om hur de fann Jesus Kristus, som sin herre och frälsare.När jag fick tag på boken läste jag den tre gånger i rad, så skakad blev jag av vittnesbörden. Hur tänker en muslimsk kvinna från Egypten? Hur tänker en extrem islamisk fundamentalist? Boken ger svar på sådana frågor.Jag känner många muslimer som är vänliga och fina medmänniskor. Men den islamiska lagen som är så diskriminerande mot konvertiter och kvinnor kan jag omöjligen acceptera. Må artikeln om den jordanska änkan bli en ständig påminnelse på detta och må vi kämpa för att stödja offren för dessa orättfärdiga lagar som diskriminerar i Guds namn.
Fler artiklar från Debatt