06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

En vanlig prästsyn på Jesus

Onsdagen den 29 januari efterlyste Nya Dagens chefredaktör reaktioner från vanliga hederliga präster angående synen på Jesus. Jag vill gärna göra följande inlägg:Synen på Jesus Kristus som Guds son och världens enda frälsare är grunden för min kristna tro. Det är också anledningen till att jag är präst. Jag ser som min viktigaste uppgift att visa på den möjlighet till evigt liv som Gud har öppnat för oss människor.Gud har gripit in och handlat i vår värld, och då är det viktigt att jag är öppen för det han har gjort och inte låter våra mänskliga referensramar begränsa Gud. Gud är ju allsmäktig och därför är underverk inget att förvånas över, snarare något jag kan förvänta mig av en Gud som är mäktig till allt.Det som sker genom jungfru Maria, det lägger grunden för frälsningen. Därför är det så viktigt att vi inte söker efter bortförklaringar utan tar till oss detta under och litar på att det är Gud själv som kommer till oss på det här sättet.Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad. Han gör allt han kan för att rädda oss människor till den himmelska världen. Han till och med ger sitt liv för oss, och erbjuder oss sitt eviga liv. Mer än erbjuda kan han inte göra eftersom kärleken inte tvingar sig på någon. Valet och ansvaret vilar på oss människor. Möjligheten har Gud skapat genom att sända Jesus till oss. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.

Fler artiklar från Debatt