07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Dyra vikarierVar fjärde anställd inom vård och omsorg saknar fast anställning. De är vikarier, timavlönade, springvikarier, eller har en annan otrygg anställningsform.Att inte erbjuda personalen trygga och fasta anställningar är dyrt för kommunerna. Nästan dubbelt så stora kostnader utöver månadslönen har en arbetsgivare varje månad för att anställa en vikarie i vården eller omsorgen än för att fast anställa samma person… Fler fasta jobb ger kommuner och landsting pengar att satsa på vår gemensamma välfärd. Fler fasta jobb ger ökad kvalitet i vård och omsorg. Fler fasta jobb ger kommunerna råd att höja kommunalarnas löner.Kommunals ordförande Ylva Thörn i Svenska DagbladetMakt korrumperarProblemet är att makt korrumperar och så oändligt lätt äter sig in i maktmänniskors inre när de lever ett liv där de ständigt bekräftas, syns och umgås med varandra. Hur mycket man än försöker inbilla sig att man lever ett vanligt liv så ser man snart på världen från maktens plattform. Och därifrån ser världen så annorlunda ut än den gjorde innan man kom dit. Det gäller inte bara politiker – det gäller i lika höga grad, om inte högre, maktmänniskorna i näringslivet och facket.Birger Schlaug i Borås TidningHöj kvinnolönerna!En förkrossande majoritet av svenskarna, nio av tio, anser att kvinnor har för låg lön. Eftersom den svenska arbetsmarknaden är extremt uppdelad mellan kvinnor och män handlar det till stor del om lönerna i kommuner och landsting.Dagens låga löner för de kommunalanställda inom vården och omsorgen kan varken försvaras utifrån ett rättviseperspektiv eller från rent praktiska synpunkter. För att klara framtidens äldreomsorg behövs en rejäl uppvärdering.AftonbladetScenen avgörSå har Gudrun Schyman fått erfara vad mången upphöjd ledare tidigare lärt sig den hårda vägen: man är inte större än den scen man får beträda ett kort tag. Oavsett om scenen är ett parti, ett företag, ett tv-program eller en tidning.Peter Hjörne i Göteborgs-PostenBushs syftenGeorge W Bush och hans administration har mer långtgående syften än att avväpna den sturske diktatorn i Bagdad. Bush är ute efter att etablera en för USA strategisk stödjepunkt i regionen kring Irak.Östgöta CorrespondentenNy polistjänstI fokuseringen på nationella insatsstyrkor att sätta in vid kravaller och stora ordningsstörningar är det skäl att inte glömma polisens huvudsakliga arbete ute i landet. Det är mycket avgörande för tilltron till rättsstaten och samhällets förmåga att ge medborgarna skydd och säkerhet. En ny typ av polistjänster – glesbygdssheriff eller ranger, som regional, specialiserad variant av närpolisen – ute på fältet, med högre lön och befriad från skrivbordsgöromål skulle kunna göra yrket attraktivt.   Västerbottens-Kuriren
Fler artiklar från Debatt