15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Varför bråka om Jesu under?

I den judiska traditionen är det inte en dygd att bevara en tolkning likadan. Det är snarast en skyldighet att tolka på nytt så att ordet kan fungera i en ny tid. Det innebär att det som tolkades på ett sätt i en tid, århundradet efter kunde tolkas precis tvärsemot. Dock gav man tolkningsföreträde åt den rabbinska kretsen.Redan på Jesu egen tid var gamla testamentet en mycket gammal bok som behövde tolkas. När Jesus säger att den som är utan synd skall kasta den första stenen ger han röst åt sin tids tolkningstradition. Skrämmande är det när man tänker på att det på 1600-talet var lag på att ett par som gjorde dubbelt hor skulle begravas levande. På Jesu tid var det i praktiken ingen som stenades till döds, trots lagbudet.Det som vår ärkebiskop säger ger uttryck för den kunskap om bibeln som modern forskning kommit fram till. Det evangelierna ger uttryck för är inte bokstavligt sant, det är en tolkning av vad man upplevt. Den som jämför evangeliernas berättelser om uppståndelsen kan knappast undvika att slås av att de går isär på väsentliga punkter.Den som själv lyssnat på vår ärkebiskop kan knappast tvivla på hans personliga fromhet. Inte sedan Nathan Söderbloms tid har vi haft en andlig ledare på ärkebiskopsstolen av hans kaliber. Det finns en ärlighet i det han säger. Mysteriet får inte bli en smitväg för intellektet. För många i dag blir bokstavstron ett troshinder. KG Hammar öppnar upp och ger rymd för människor.Det som sprids i kristna kretsar blir ofta präglat av misstänksamhet. Det som en journalist skriver är, liksom för evangelisterna, också präglat av tolkning, man har ett motiv bakom det som skrivs. Därför, med stöd av Luthers förklaring till det åttonde budet; att tänka väl om och tyda allt till det bästa: Ta dig tid att läsa något av det KG Hammar skrivit, bilda dig en egen uppfattning!Vad är det för mening att bråka om huruvida Jesus gjorde under eller gick på vatten. Eller om Maria var jungfru. Hur kan någon veta något om det? Det viktiga är att vi ser att under sker idag när människor kommer till tro och kan bryta med destruktiva mönster. Det viktigaste är om Jesus har uppstått i ditt hjärta. Efter att själv många gånger ha hört vår ärkebiskop, min tidigare biskop i Lunds stift, vågar jag gå tro att så är fallet. Tänk så fantastiskt att vi har en ärkebiskop som media ger så mycket utrymme åt.
Fler artiklar från Debatt