18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ta vara på möjligheterna till evangelisation i Europa

Vi står inför en ny missionsutmaning från ett Europa som på kort tid ändrat såväl politisk som religiös karaktär. Borta är den förhatliga järnridå och Berlinmur som drog en kall och ogästvänlig barriär för öppna och frimodiga missionsinsatser i Östeuropa. I stället krävs lika berättigande för kyrkorna i Europa och väckelserörelserna att verka fritt för förkunnelsen av sin tro och utan inskränkningar få samma rätt som de gamla traditionella ortodoxa och katolska kyrkorna att  bygga egna kyrkor.Man står emellertid också inför ett Europa där islam söker fotfäste. Även buddhismen som i Dalai Lamas tappning i höstas sökte en ny bas för Europamission i den österrikiska staden Graz. I Europa väller också en ockult våg fram, som bara i Tyskland engagerar 60 000 heltids-anställda, vilket är mer än landets katolska och protestantiska präster och frikyrkopastorer tillsammans.Drygt tio år efter murens fall och järnridåns upplösning går en sekulariseringsvåg fram i Österuropa som berövar den förut så framgångsrika gatuevangelisationen och  inbjudan till gudstjänster i offentliga lokaler den attraktionskraft  som fanns strax efter murens fall. Framgången rent numerärt, som var så påtaglig de närmaste åren efter murens fall har i många kyrkor avtagit de senaste fem åren.Det är inte första gången murar faller med konsekvenser för Guds folk. Efter det att den förut ointagliga muren till världens äldsta stad Jeriko fallit, förväntade sig Herren att var och en skulle gå rakt fram! (Josua 6:1 ff.) Onekligen är det läge i Europa i dag för en flerfaldig offensiv. Böneoffensiv. Den ovan omtalade buddhistiska offensiven med Graz som utgångspunkt, bröts genom bland annat en böneoffensiv den 19:e oktober, i den högst framgångsrika Wiens internationella kristna center, där vi fick proklamera Kristus såsom huvud över såväl över islam, buddhism, new age som ockultism. Offensiv förkunnelse. Muslimerna är  enligt Guds plan  i Europa för att  bli frälsta. I väckelsekampanjer på olika platser i Tyskland, har jag sett dem bejaka en offensiv förkunnelse om helande. De har upplevt det och sedan sökt frälsning i Jesu namn. Endast denna kristendoms-typ utgör svaret också på ockultismens utmaning. Massmedial offensiv. De under den kommunistiska eran uppbyggda massmedia saknar i dag ett budskap. Därför har Ibra fått överta den före detta kommunistiska sändaren i Krasnodar i före detta Sovjetunionen. Också på andra platser har dörrarna öppnats i profana lokalradiosändare och välrenommerade tv-kanaler. Med gripenhet följde jag för några år sedan dopförrättningen i Tessaloniki. Då döptes de som  kommit till tro genom TV-Inters sändningar. Kyrkobyggnadsoffensiv. En helt ny situation har inträtt i Grekland. Europadomstolen har i flera fall fått döma till stöd för religionsfrihet i Grekland. I Tessaloniki  har pingstförsamlingen kunnat renovera och bygga om, i Korint har man kunnat bygga en ny fin kyrka och i Aten uppföra ett kulturhus med plats för flera hundra att samlas till guds-tjänst.För två år sedan samlade Slovakiens president de olika kyrkornas företrädare och deklarerade att Slovakien ska in i EU och då ska alla kyrkoriktningar ges samma möjligheter också till att bygga kyrkor. Förut har vi i universitetsstaden Zilina varit tvungna att samla de nyfrälsta studenterna i skollokaler, hyra biografer och teatrar eller samlas i universitetets aula. Turistoffensiv. I det katolska Spanien har de evangelisk kristnas antal femdubblats efter Francos död 1975. Stödet i ett demokratiskt center i Europa har medfört friheter för gatuevangelisation och uppförandet av kyrkor. Med sina 50–60 miljoner besökare årligen är Spanien som ett av världens största turistländer, en viktig utgångspunkt för turistmission. Personligen har jag under fyra perioders tjänst som turistpastor vid skandinaviska turistkyrkan i Benidorm, efter sånggudstjänster på olika språk på öppen gata, fått se turister följa  med in i turistkyrkan och uppleva en kristen tro.Samtidigt som möjligheterna är legio, får det inte stanna därvid. Flera städer i forna Östtyskland står i dag utan en levande fri församling.På uppmaning av tyska pingstvänner besökte jag i fjol Perleberg, som saknar en fri församling. Precis som i Apostlagärningarna fungerade Andens ledning, ett hem öppnades, likaså stadens glasskafé för guds-tjänster, tidningarna skrev. Nu är den första bland ungdomarna döpt och besöker med flera andra ungdomar regelbundet pingstförsamlingen 10 mil bort. Portarna står öppna för nya besök, med evangelisation och församlingsbildning som mål.Vi kan inte nöja oss med att dörrarna i Europa öppnats. Vi måste gå in och skapa verkligheter av de stora möjligheterna!

Fler artiklar från Debatt