23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jag har upplevt att Jesus gör under

Ett tack till Arborelius, Hedin och Hammar för era ”katalysatorinslag” i detta intressanta samtalsämne om Jesus Kristus som Guds Son.Aposteln Petrus, som levde tillsammans med Jesus, till och med ljög och förnekade att han kände Jesus. Detta skedde vid ett för Petrus kritiskt tillfälle, vid Jesu korsfästelse. Trots det, säger Jesus till Petrus: ”När du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.”  Jesus förlåter och förvandlar.Att Jesus har gjort och gör under tvivlar jag inte på. Bibeln är full av under. Själv har jag av nåd upplevt många Jesu under, exempelvis blev min uppskurna hand helad på några sekunder, min krossade häl helades, min sönderlyfta rygg blev helad och min bil startade trots att det inte fanns ström i batteriet.Jag tror att detta Jesusintresse som väckts bara är en början på det som är på gång över Sverige med åtföljande tecken och under.

Fler artiklar från Debatt