13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Resten av Mellanöstern hamnar i skuggan av Irak

Irakfrågan har många politiska bottnar. Problematiken är komplex. Varför denna ensidiga anstormning mot Irak och just nu? Det har länge varit känt att Irak inte samarbetar med FN och att Saddam Hussein förtrycker sitt folk.Det är ett faktum att vi i västvärlden allt för lättvindigt förbisett bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i arabvärlden. Handeln, olja och strategiska överväganden har fått företräde. En politik som är kortsiktig och mycket farlig.Mellanöstern har en stor potential men regionen förblöder av konflikten mellan israeler och palestinier. Sharon lovade fred och säkerhet för sitt folk. Resultatet vet vi alltför väl. Arafat befinner sig i sitt sönderskjutna högkvarter, förnedrad och utan större makt. Självmordsbombare har med sina avskyvärda attentat påmint världen om vad bestialiska attacker kan åstadkomma. Islamiska Jihad och Hamas utnyttjar omvärldens passivitet som också tillåter den israeliska regeringen att begå förbrytelser mot internationell rätt. De palestinska extremisterna avskyr Arafat som de endast har nytta av när han förnedras av Israels regering och militär.Mitt i all tragedi sänder Saddam Hussein pengar till självmordsbombarnas familjer. Det är groteskt – men visar bara hur ohållbar situationen är och vilket ansvar och behov det finns för omvärlden att engagera sig i Mellan-östern och då utan skygglappar. Vi blundar och sviker människorna i arabvärlden som får leva under förtrycket av envåldshärskare.  Samtidigt som vi tillåter den enda demokratin i regionen – Israel – att föra hårresande politik mot palestinierna.Det finns mig veterligen ingen förmildrande omständighet oavsett konflikt i den internationella rätten om den ansvarige är vald förbrytare eller en diktator. Om någon nu vill förvilla sig i en akademisk dimma eller styras av känsloskäl kan vi bara konstatera att för offren spelar det definitivt ingen roll om någon är demokratiskt vald eller inte.Vår västerländska måttstock är fylld av brister och inkonsekvens. Det välkomnas av välutbildade agitatorer som i religionens namn torgför hat och uppmanar till våld och död.Terrorattackerna den 11 september har också lett till allvarliga konsekvenser för det öppna samhället med brister i rättssäkerhet och ökad rasism mot araber och muslimer. USA och Israel har rätt att skydda sina samhällen mot terrorism. Men det ursäktar inte vilka metoder som helst.FN har ett avgörande mandat i Irakfrågan. Det är FN som inspekterar Irak och det är säkerhetsrådet som i dag, fortfarande, har frågan i sin hand. Det är så den internationella ordningen måste fungera.Därför är det beklagligt att konflikten mellan Israel och Palestina inte behandlas på samma resoluta sätt. Vi är många som känner stor oro över detta och det faktum att denna så politiskt viktiga konflikt hamnar i skuggan av Irakkrisen.Israel har nyligen genomfört ett val. Den i dagarna nytillträda regeringen som kommer att leda Israel måste aktivt bidra till att dödläget i konflikten bryts så att en ny freds-process kan påbörjas. FN:s roll är viktig i sammanhanget, världsorganisationen har glädjande nog stärkt sin internationella roll på många sätt – men först då FN får en avgörande roll med en enad omvärld bakom sig kan det bli en varaktig fred i Mellanöstern.Kan det internationella samfundet tvinga fram en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina så kan också diktaturerna i den arabiska världen hanteras med större kraft och trovärdighet.Historien visar att det inte finns några genvägar. Vi har varit passiva och blundat alldeles för länge. Ett bredare fokus i Irakfrågan är en grundförutsättning för fred i Mellanöstern. Här kan Anna Lindh och Göran Persson spela en viktig roll. Därför bör Sverige och EU nu lyfta bladet från munnen och söka en ledande position i detta nödvändiga fredsarbete.

Fler artiklar från Debatt