12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är mänskliga sköldar ”nyttiga idioter”?

Med anledning av rapporterna i media om personer från Sverige som frivilligt åker ner till Irak för att agera mänskliga sköldar och i en del fall för att eventuellt slåss i Saddam Husseins armé, har jag en del funderingar. Vad tror ni att ni kommer att uppnå? I intervjuer har framkommit att en del av era bevekelsegrunder är att ni är där för ”folkets” skull, inte för regeringens. Hur fritt tror ni att ni skulle ha fått agera om ni åkt till Irak med öppet uttalade avsikter att hjälpa oppositionella som fängslas, torteras och i många fall mördas för sina åsikters skull? Inser ni verkligen inte att den enda anledningen till att ni får vistas i detta land officiellt är att regeringen Hussein tror sig ha användning för er? Och hur är det med dem av irakisk härkomst som plötsligt kan återvända för att ställa upp på att ge Saddam Hussein ytterligare en tid vid makten? Jag känner inte till vilka skäl dessa personer anfört för att få komma till Sverige, men nog är det väl märkligt att det plötsligt blir grönt ljus att återvända hem?Som jag ser det finns det tre rimliga huvudförklaringar (kanske i kombination) till varför man åker ner som mänsklig sköld till Irak.Antingen är man:en övertygad och hängiven beundrare av Saddam Hussein,en fanatisk USA-hatare (”Allt som USA gör är ont”),naiv och aningslös – under Sovjettiden användes flitigt termen ”nyttiga idioter” om denna kategori. Det behöver inte nödvändigtvis vara en beskrivning av en persons intellektuella förmåga, utan en personlighet som i grunden har vällovliga humanitära syften men som, medvetet eller ej, låter sig utnyttjas av en diktaturs mer dolska syften.Jag är den förste att önska att den pågående krisen ska gå att lösa på fredlig väg genom att den irakiska regeringen avrustar enligt världssamfundets anvisningar och att det irakiska folket får en demokratisk regering. Skulle detta däremot inte vara görligt, har ni som rest till Irak som sköldar visat var ni står. Då får ni vara beredda att ta konsekvenserna. Ni är inte längre ”vanliga civila”, utan är jämförbara med kombattanter.

Fler artiklar från Debatt