15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Rädda viktiga värden som skapar trygghet

Det finns vissa specifika värden som ett gott samhälle vilar på. Värden som trygghet, gemenskap, rättvisa och respekt för varandra. Värden som varje människa vill möta och som kan komma till uttryck på olika sätt. Den värdeförskjutning som ägt rum under de senaste årtiondena bör leda till eftertanke.När jag växte upp var det fint att vara skicklig hantverkare. Att ha känsla för träets egenskaper eller att kunna omvandla ett tygstycke till en välsittande kostym bottnade i gedigen yrkeskunskap. I dag undervärderas de praktiska yrkeskunskaperna. Expressen bedömde min motion om bevarandet av hantverkskonsten som en av de galnaste. Vi behöver ge en tydlig röst för att förmedla vårt kulturarv, med hantverkskunskap och dess värden, till kommande generationer innan de som nu är verksamma har slutat. Då kan deras kunskap inte förmedlas vidare.Det finns ungefär 300 yrken i dag som inte kan rekrytera nya medarbetare för att det saknas utbildningar. Inte heller den nya gymnasieutbildningen som utredarna presenterat möter behovet.  De flesta av oss inser de praktiska kunskapernas betydelse, till exempel när avloppet är täppt eller när soffan ska kläs om.Det behövs starka motkrafter för att förhindra värdeförskjutningens konsekvenser. När jag växte upp läste vi Lyckoslanten. Den handlade om Spara och Slösa. Varje berättelse slutade med Sparas glädje över att hon sparat pengar och att Slösa var ledsen för att hon slösat bort sina pengar. Det fanns en grundvärdering att arbete lönade sig och gav en intäkt. Dessa pengar skulle sedan sättas in på en bank, så växte beloppet. Det fanns en trygghet och förutsägbarhet i detta system.Jag menar att synen på arbete, synen på pengar och synen på fostran, att barn tidigt tränas i detta tänkande, är en av grundstenarna till att landet utvecklades till en ledande välfärdsnation. Det ska löna sig att arbeta, det ska löna sig att studera och det ska löna sig att spara och hålla ordning på sin ekonomi, det är värden som skapar en känsla av trygghet.När jag växte upp var det naturligt att mina kamrater levde tillsammans med båda sina biologiska föräldrar. Det var ovanligt med splittrade familjer. I dag växer nästan en halv miljon barn upp med enbart den ena av sina biologiska föräldrar. Varje år splittras 50 000 familjer i Sverige.Just nu behandlar riksdagens lagutskott sex motioner från ledamöter i s, v, mp, c och fp, som syftar till att göra äktenskapslagstiftningen könsneutral. I dag får inte homosexuella par ingå äktenskap, de får i stället registrera partnerskap. Två intressegrupper av homosexuella har haft företräde för lagutskottet. RFSL anser att även homosexuella ska ingå äktenskap medan Riks-Ekho säger nej till äktenskapet och vill arbeta vidare med partnerskapet.Lagutskottet har också uppvaktats av en rad andra företrädare för intresseorganisationer och kyrkor som alla värnar om äktenskapets särställning i svenskt samhälle. Äktenskapet är den förening mellan man och kvinna som genom tiderna varit utgångspunkten vid familjebildande. Äktenskapet har i dag såväl i Sverige som internationellt, en specifik innebörd och här finns månghundraåriga traditioner. Familjestabiliteten är viktig för att människor ska känna sig trygga, därför behöver den stärkas, inte försvagas. Det ska vara naturligt med långvariga och stabila relationer och att barn får växa upp tillsammans med en mamma och en pappa. Det är värden som skapar omtanke, värme och goda relationer. En förskjutning av värden bort från ”sunt förnuft” får konsekvenser i form av oreda och hotar välfärden.Vi behöver en annan politisk inriktning för att skapa det trygga samhället.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar