18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Elev som gärna vill veta mer om svensk demokrati

Jag studerar samhällskunskap som har till avsikt att visa hur det går till i västerländsk demokrati. Att Sverige är ett motsägelsefullt land märks inte minst i politiken. För några veckor sedan gick jag in i läsrummet i biblioteket och tog upp tidningen Nya Dagen. Där läste jag om HomO Hans Ytterbergs kallelse till alla trossamfund till en förhör.Det jag läste satt ett frågetecken över det jag håller på att läsa just nu om demokrati i skolan.Det står så här i en av Sveriges grundlagar, Regeringsformen (RF), reglerna som gäller varje svensk medborgares grundläggande fri- och rättigheter, i kapitel 2 artikel 2: Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.Då undrar jag, kan Hans Ytterberg tvinga olika homosexuella organisationer och samfund i landet till ett förhör för att höra deras åskådning? Tillhör det hans behörighet över huvud taget att göra en sådan utfrågning?Då undrar jag också om det gynnar demokratin med att ha en ombudsman, HomO, i synnerhet i det spända läget som finns mellan de två ovannämnda grupperna, den homosexuella och den religiösa. Skulle inte grupperingar med en annan sexuell läggning än den homosexuella känna sig diskriminerad av en ombudsman med en titel som HomO? Kanske borde staten förändra sin ämbetsmans titel till en annan mer neutral.De här funderingarna som kommer från en elev ivrig att veta mer om den svenska demokratin. Jag skulle gärna vilja får svar på mina funderingar, gärna från experterna.
Fler artiklar från Debatt