08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jesu ord är inte det centrala i den kristna tron

PO Enquist har fel, när han säger att Jesu ord är det centrala i den kristna tron (Nya Dagen 11 mars). Det är i stället utan tvekan Jesu identitet och verk som är det centrala: Tron att Jesus i unik mening är Guds Son, tron att han dött för våra synder och besegrat döden genom sin uppståndelse, är de sanningar med vilka den kristna tron står och faller.Jesus talade om detta före sin död, men lärjungarna förstod det inte då. Men efter uppståndelsen förklarade den Helige ande – enligt Jesu löfte (Joh 16:13–14) – vad Jesus sagt och gjort. Det är denna den Helige Andes förklaring vi har i breven och Apostlagärningarna. Bibeln innehåller alltså inte bara Jesu ord, utan också den Helige andes ord.
Fler artiklar från Debatt