06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kyrkoledare i Mellanöstern: Irakkriget måste begränsas

Vi är djupt upprörda av att tvingas bevittna hur fredssträvandena i Irak, som så många grupper världen runt arbetat för, gå om intet. Det är ett faktum att många regeringar, kristna och muslimska religiösa ledare, Kyrkornas Världsråd och regionala samråd av kyrkor, liksom miljoner människor världen över, har uttalat sig klart för förhoppningen att en fredlig lösning skulle segra framför ett krigsalternativ. I dag har vi sett början på en militär kampanj gentemot Irak. Ingen vet hur länge den kommer att pågå eller vilka effekter den kommer att få, inte bara på Iraks folk utan i hela Mellanöstern. Det finns heller ingen möjlighet att förutse vilka konsekvenser ett ensidigt amerikanskt beslut om att börja ett krig kommer att få för Förenta Nationerna och internationella organisationer, för deras trovärdighet och för deras effektivitet då det gäller att lösa konflikter genom förhandlingar och avtal. De kan komma att allvarligt försvagas, deras auktoritet undermineras och hela deras existens hotas.

Kyrkor över hela världen har fördömt detta krig som omoraliskt. Detta har uttalats med skärpa och övertygelse, alltsedan krisen började utvecklas. De har fördömt detta krig i synnerhet på grund av dess åsidosättande av de principer som gäller enligt internationell lag. Med dess ambivalens inför de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och dess potentiellt tragiska humanitära följder i Irak och i Mellanösternregionen, liksom hotet det medför att spänningarna mellan olika religioner kan förvärras, vilket skulle ge stoff till det falska antagandet att det pågår en oundviklig konflikt mellan civilisationer, kulturer och religioner.

Det vi fruktade och arbetade för att avvärja har nu inträffat. Nu har det blivit vårt ansvar, och som kyrkoledare, som förvaltare av Guds skapelse och som medmänniskor bär vi ytterligare ansvar:

Vi måste fortsätta med våra ansträngningar tillsammans med alla inblandade parter och med alla människor som, både  internationellt och i regionen, effektivt kan verka för en, både tidsmässig och geografisk begränsning av kriget, för att civila offer undviks och att det tar slut så snart som möjligt.

Vi uppmanar särskilt de regeringar som är motståndare till detta krig, och berörda internationella organisationer som arbetar med hälsovård, katastrofhjälp, utvecklingsarbete och mänskliga rättigheter att skyndsamt hjälpa dem som drabbats av kriget, och att hjälpa dem att undkomma de faror som hotar deras liv och ägodelar.

Vi uppmanar Mellanösterns kristna råd och alla humanitära organisationer som fortfarande finns kvar i Irak att iaktta högsta alarmberedskap när det gäller att påkalla, intensifiera och leda social och humanitär hjälp både i nuläget och i ett längre perspektiv, med syfte att hjälpa dem som drabbats av kriget, särskilt i Irak.

Vi uppmanar alla kyrkomedlemmar och medborgare i våra länder att stärka den inbördes enheten och solidariteten med varandra, och därigenom motstå varje främmande intrång och extrema inblandning i eget intresse, vilket syftar till att underminera vår nationella enhet och broderliga samexistens.

Vi uppmanar alla de trogna, våra medborgare och alla som älskar freden över hela världen, var och en på sitt sätt att lyfta sitt hjärta i angelägen och uthållig bön till Gud, att Han må öppna våra ögon och ge oss en klar insikt om de politiska beslutsfattare så att de tydligt kan se Guds vilja, och vad som är rätt, förståeligt och som kan lända till en varaktig fred, inte bara i Irak utan också i Mellanöstern och i hela världen.

Beirut, 21 mars 2003

Patriarch Ingatious Zakka I Iwas, Catholicos Aram I, Patriarch Ignatious IV Hazim, Patriarch Chrysothomos, Cardinal Nasrallah Butros Sfeir, Patriarch Nerses Pedros XIX, Patriarch Agnatious Butros VIII, Patriarch Gregorious III Lahham, Patriarch Michel Sabbah, Cardinal Istephanos II Ghattas, Patriarch Raphael Bedawid, Archbishop Kirollos Selim Bustoros, Rev. Dr. Selim Sahiouny, Bishop Riah Abul Asal, Bishop Munir Hanna, Rev. Dr. Safwat al-Baiady, Rev. Dr. Ikram Lamii, Rev. Dr. Habib Badr, Rev. Adib Awad, Rev. Mograditch Kerakozian.

Översättning: Gerd Swensson

Fler artiklar från Debatt