14 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Den avgörande gränslinjen i synen på Jesus

Debatten om undren i Nya testamentet har nått en gräns, bortom vilken inget väsentligt nytt kan sägas. För somliga tycks det gå en gräns för Guds förmåga vid tröskeln till jungfru Marias hem i Nasaret och vid sjön Gennesarets strandkant.Den avgörande gränslinjen i synen på Jesus har inte berörts i denna debatt: den som avser hur man ställer sig till Jesu anspråk på att vara den enda vägen till Gud. Om man inte tar detta på allvar, har det ingen betydelse vad man anser om Jesu födelse eller om hans förmåga att gå på vattnet.I sitt dialogtänkande förnekar eller ifrågasätter modern religionsteologi, som också är representerad i Kyrkans hus i Uppsala, Jesu unika ställning i religionernas värld. I stället för att låta den vara en missionsmetod bland många  vill denna teologi låta dialogen mellan olika religioner ersätta traditionell förkunnelse av evangeliet. Hur kyrko- och församlingsledare ställer sig till en sådan syn är viktigare än hur de ser på Jesu under, även om det finns ett samband mellan dessa aspekter av den kristna tron.DAVID TERMÉN,Uppsala

Fler artiklar från Debatt