17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det finns inget nytt under solen

Det är säkert så att varje tid, varje generation, har sin kamp att utkämpa, sitt liv att leva, sina frågor att ställa. Och det måste vi göra. Att alla inte kommer fram till samma svar blir extra tydligt på en debattredaktion. Det är inte bara EMU-frågan som delar svenska folket. De insändare som ger argument för en viss åsikt är de mer intressanta än de som slår fast att de har rätt och andra fel. Att få veta hur någon tänker i en viss fråga stimulerar i varje fall min tankeverksamhet, i bästa fall till att tänka vidare, eller till och med mera handlingskraftigt ta itu med något.När är man bostadslös och när är man hemlös? Två ord som handlar om samma faktiska situation men ger helt olika känslostämningar. Markus Green vet vad det handlar om och tar itu med frågan på debatten. Oftast frestas vi att tro att vi är först med att tänka ut något, att ingen annat mött det jag möter. Att ingen tvivlat på samma sätt som jag, eller fått samma klarsyn. Men letar vi tillräckligt länge så misstänker jag att vi kan stämma in i Predikarens ord i sitt första kapitel i Bibeln: ”Det finns inget nytt under solen. Säger man om något: ’Det här är nytt!’ så har det ändå funnits före oss, alltsedan urminnes tid”. På samma sätt påstår Mats Wall här intill att när Jonas Gardell påstår att Jesus inte föddes som Gud son utan adopterades av Gud vid sitt dop, så är det ingen ny idé utan lika gammal som urkyrkan.Debatten om Jesus och ifall ärkebiskopen tror rätt eller fel är tydligen ett ämne som lever vidare, trots att den pågått länge och Svenska Dagbladet stängt om ämnet. Än tycks det inte ha ebbat ut i krönikor och kolumner. Som i tidningen Metro i fredags. För alla som inte har tillgång till denna storstadstidning kan jag berätta att Susanna Hakelius Popova tycker att ärkebiskopen skapar förvirring. I en krönika tar hon upp flera av de frågor som hörts i debatterna och frågar varför kristen tro i Svenska kyrkan förvandlats till en teologisk diskussion.”Det vi just nu kan vara säkra på är att Svenska kyrkan säger att vi inte måste tro. På att Maria var oskuld när hon föddeJesus eller att Jesus kunde gå på vattnet”, skriver hon och tillägger senare: ”Men ärkebiskopen kan säga ifrån. Om politik”.Avslutningens sammanfattning känns naturlig att citera: ”När man lyssnar på Hammarinser man plötsligt att det är klart att Gud kan göra under. Varför skulle han inte det? Han är ju Gud”.

Fler artiklar från Debatt