12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Förvandla inte Gud till en pajasgestalt

Jag hade tänkt att min upplevelse av TV4-dokumentären den 19 mars kring evangelisterna Benny Hinn och Reinhard Bonnke skulle försjunka i glömskans mörker. Jag har dock inte lyckats förtränga min känsla av vanmakt och skam inför det som utspelades inför mina ögon denna kväll. Jag känner stor tacksamhet till Nya Dagens medarbetare Håkan Arenius och Hasse Boström, som tog avstånd från de inslag vi kunde se med egna ögon och de uttalande vi kunde höra med egna öron.Däremot har ungdomspastorn Daniel Magnusson i sin debattartikel helt förlorat förmåga att se verkligheten. Det skrämmer mig att unga evangelister vill dra ner den helige Guden på denna primitiva nivå. Jag kan inte med bästa vilja uppleva detta religiösa spektakel som något Gud står bakom och som kan legitimera evangelisternas agerande i de förbönsakter vi fick beskåda. Om vi i våra kyrkor ger sanktion för detta utarmas våra möjligheter till en trovärdig hållning till det upplysta samhället. Resultatet kan bli att människor tar avstånd från kristendomen som en värdegrund för livet och tillvaron.Jag har predikat Guds ord i 45 år och tvekar inte att erkänna Guds helande makt och kraft. Jag har själv upplevt hur Gud gör under. Jag har deltagit i olika konferenser och lyssnat till förkunnelse med starka karismatiska inslag om Guds makt att gripa i i människors olika livssituationer. Jag tvivlar inte på kraften i Guds ord. Men jag blir skrämd av att se evangelister förvandla Gud till en pajasgestalt och förnedra människor i hans namn. Låt oss inte glömma att Gud är helig och ger ingen människa rätt att draga ner denna helighet på så låg nivå.Jag hoppas att varje sunt tänkande kristen träder fram och tar avstånd från allt som sker i dessa spektakulära sammanhang. Gud manar oss till visdom. Låt oss utbedja oss den visdom som kommer från Gud.Wiggo Carlsson, Köping

Fler artiklar från Debatt