20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

I marginalen

Bistånd inga mutor

EU:s biståndskommissionär Poul Nielson är kritisk mot att amerikansk och brittisk militär sköter humanitär hjälp till civila i Irak.Det är en befogad kritik, av flera uppenbara skäl.Bistånd är en mer grannlaga uppgift än att vräka ut mat och vatten från transportfordon. Det handlar bland annat om att ge hjälp till de mest behövande.Eftersom behovet ska styra innebär det att humanitärt bistånd inte får användas i taktiska syften. Det ligger nära till hands för soldaterna att belöna en vänlig inställning hos civila grupper, eller att dela ut mat i syfte att skapa en positiv attityd till de amerikanska och brittiska trupperna.Om gränsen suddas ut mellan militär personal och civila hjälparbetare löper de senare en uppenbar risk att uppfattas som legitima mål för motståndsgrupper.Humanitär hjälp ska varaneutral. Det är bäst för alla parter. Därför måste de civila hjälparbetarnas närvaro tryggas så fort som möjligt.BIRGER THURESON

Fler artiklar från Debatt