13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Gud startar inte krig

Många kommentarer till Irakkriget går ut på att detta inte får bli ett religionernas krig. Oron är befogad.Politiska ledare på båda sidor av konflikten har i upptrappningen inför kriget använt ett religiöst språkbruk. Båda sidor har med religiösa gester försökt mobilisera de sina att acceptera och gå in i konflikten. Ska man tro Bush och Hussein har båda två Gud på sin sida.För de troende kan ett sådant gisslantagande av Gud aldrig accepteras. Särskilt inte när det sker av maktens män, samtidigt som de med krig sprider död och förödelse. Kriget må ha många förklaringar och orsaker, och i vissa lägen till och med ursäkter. Men Gud startar inte krig. Krig startas av människor.Sändaren

Farligt skolförslag

Det är ett oroväckande roulettespel som gymnasiekommittén bedriver med svensk skola när man föreslår slopade behörighetskrav för intagning till gymnasieskolan… Det blir få vinnare om gymnasiekommitténs förslag accepteras av riksdagen… Förlorarna är däremot många. I första hand drabbas Sveriges elever, i synnerhet elever med studiesvårigheter. I andra hand drabbas gymnasieskolan, vars kvalitetsproblem kommer att förvärras ytterligare. I tredje hand drabbas svenskt utbildningsväsende och framför allt grundskolan som antingen släpper tanken på att ge alla medborgare acceptabla kunskaper och färdigheter, då behörighetskravet som incitament för skolan att arbeta med elevers studiesvårigheter försvinner. I fjärde hand drabbas Sveriges som kunskapsnation, men vem lägger märke till det? Förändringar i skolan märks ju inte nu, utan långt senare.ANDERS KARLSSON gymnasiepedagog och läromedelsförfattareLENA ÅGRENgymnasielärare, specialpedagog och läromedelsförfattarei Svenska Dagbladet

Tveksamma demonstrationer

Det som demonstrationernas arrangörer inte förstår är att många av dem som skulle vilja demonstrera mot kriget känner en instinktiv motvilja mot de sammanhang som erbjuds för att protestera mot en politik som inte gav freden alla chanser. Problemet är att för många av dem som är med och demonstrerar står inte demokrati och mänskliga rättigheter särskilt högt upp på agendan.Trots att motsatsen intygas vajar likväl de röda fanorna med hammare och skära över demonstrationståget. Che Guevaras ansikte pryder banderoller. Talare använder sin tid, inte till att tala om fred och frihet, inte ens till att fördöma den amerikanska regeringen, utan till att utpeka ett helt folk och ett demokratiskt land som företrädare för fascismen.Inga tal till minne av de hundratusentals som dött i Saddam Husseins terrorregim. Eller till stöd för de shiamuslimer i södra Irak som fått det ekologiska systemet förstört av regimen som hämnd för sin illojalitet. Inga framtidsvisioner för ett fritt och demokratiskt Irak.Kristdemokraten

Fler artiklar från Debatt