22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svar till Frost

Mark Frost undrar i en insändare i Nya Dagen om jag kan tvinga homosexuellas organisationer och olika samfund till ett förhör om deras åskådning.Svaret på den frågan är enkel. Det kan jag inte och den idén har heller aldrig varit aktuell. Däremot kan jag naturligtvis bjuda in till ett möte för att informera mig om deras verksamhet.Det är också bara det jag har gjort; åskådningen har jag inte med att göra och den har inte heller någon betydelse för deras skyldighet att arbeta mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Den myndighet som jag är chef för har ett av statens ohanterligaste myndighetsnamn. Därför var det också nödvändigt med ett kortnamn som är lätt att komma ihåg. HomO, med ett stort O på slutet (som ju ombudsmannamyndigheter brukar ha i Sverige) blev resultatet.Det kan väl också ses lite som en eftergift åt verkligheten eftersom det är nästan uteslutande frågor om diskriminering på grund av homosexuell läggning som myndigheten kommer i kontakt med.Hans YtterbergOmbudsman motdiskriminering på grund av sexuell läggning

Fler artiklar från Debatt