06 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Stärk monarkin i stället för att avskaffa den

n Ett argument för att avskaffa monarkin är att det anses odemokratiskt att tronen inte kan tillträdas av mer än en genom arvsrätt berättigad person. Det skulle vara odemokratiskt om vår monark haft politisk makt, i synnerhet om det varit fråga om envälde.Men vår kung har ingen politisk makt, utan vi har en representativ monarki. Dessutom är han politiskt obunden.Därför kan det vara mer demokratiskt att kungen är vårt representativa statsöverhuvud än att välja en president eller låta talmannen överta kungens uppgifter. Kungen kan på grund av att han är partipolitiskt obunden bättre representera hela landets befolkning. En eventuell president kan rentav vara avskydd av en stor del av befolkningen genom sin politiska tillhörighet. Om en statsminister skulle axla kungens roll kan det innebära ännu mindre väljarstöd.För att stärka demokratin skulle vi i stället kunna stärka monarkin genom att sittande kung eller drottning tar över talmannens roll att leda regeringsbildandet efter val.n I det senaste valet upplevde många att talmannen, som då hette Birgitta Dahl och som är socialdemokrat, alldeles för självklart räknade med att sittande regering skulle fortsätta regera trots schism med miljöpartiet. Därför vore det bra att någon mindre partisk leder bildandet av en eventuellt ny regering efter varje val. Kungen hade den uppgiften tidigare. Och det vore bra om han fick tillbaka den. I stället för att avskaffa monarkin bör vi utveckla och stärka den.
Fler artiklar från Debatt