25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nu är det dags att bryta med dåliga livsmönster

nDen senaste tiden har vi läst att alkoholkonsumtionen nått nya höjder vid varje ny undersökning. Samtidigt har vi sedan flera år tillbaka en regering som systematiskt prioriterat ner folkhälsofrågorna, till exempel i samband med EU-inträdet.Den här utvecklingen borde stämma till eftertanke bland alla kristna och nykterister, som känner ansvar för Sverige. De segrar som vanns för hundra år sedan var tydligen inte eviga utan varje ny generation måste återerövra kunskapen om hälsa. Visst protesteras det på sina håll, inte minst i Nya Dagens spalter, men tyvärr sker detta till största delen genom att upprepa föråldrade argument. Världen ser i dag helt annorlunda ut än på 1800-talet och dagens människor kräver en mer utvecklad argumentation än den som fick människor att omvända sig förr.Alkoholkonsumtionen ingår nämligen som en del i ett destruktivt livsmönster, där man tillgriper en lättköpt tröst för stunden – och till den kategorin måste också tobaksrökning, maniskt kaffedrickande, godisätande, tips och spel och liknande anses höra. I Galaterbrevet 5:21 varnar ju faktiskt aposteln Paulus för just ”annat sådant”. Nu, när fastan är slut, kan det kanske vara skäl att upptäcka en möjlighet att bryta med dåliga livsmönster: att fasta några dagar eller en vecka och påbörja en ny livsstil.Jag tror att oomvända skulle få mycket större motivation att låta omvända sig, om kristna de möter förmådde leva ett kvalitativt bättre liv i stället för att följa med strömmen. Men för att lyckas mot de ofta övermäktiga frestelserna måste också församlingen erbjuda kamratstöd.Jag tror också att kaffedrickandet är betydligt mera destruktivt än vad det kan tyckas eftersom det bygger på ett begär efter mera (koffein). Man blir van att ge efter för detta och tröskeln sänks också för andra, och farligare, begär.

Fler artiklar från Debatt