25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det behövs fler vita zoner med självklar nykterhet

nnInför den stundande Kristi himmelsfärdshelgen, som ju traditionellt firas som Folknykterhetens dag, kan det vara på sin plats att lyfta fram de alarmerande rapporterna om den svenska alkoholkonsumtionen. Den har nämligen ökat med inte mindre än 30 procent sedan 1998. På fyra år har samhällets kostnader på grund av att alkoholkonsumtion ökat med 30 miljarder kronor och beräknas uppgå till 150 miljarder kronor för 2003.För att få lite proportioner till dessa siffror kan nämnas att statens kostnader för totalförsvaret förra året uppgick till 44,5 miljarder. Man kan också jämföra med de 21 miljarder som var statens utgifter för barnbidraget under samma period, eller kommunernas totala kostnader för barnomsorgen, cirka 41 miljarder. Det innebär således, att vi skulle kunna höja barnbidraget till det tredubbla och ändå få pengar över om vi kunde slippa de kostnader som alkoholkonsumtionen för med sig.nnFakta om alkoholens negativa inverkan på individ och samhälle är många och obestridliga. I Sverige har vi med olika metoder försökt att komma till rätta med de skador som följer i spåren av alkoholkonsumtion.Folkhälsoarbetare, socialarbetare, ungdomsledare med flera arbetar för att minska skadeverkningarna samtidigt som alkoholbranschen har ett intresse av att få folk att dricka mer så att produktion och försäljning kan öka.nnDet finns stora vinster att göra och marknadsinsatserna är omfattande. Det 25 år gamla förbudet mot alkoholreklam i Sverige upphävdes i praktiken den 5 februari 2003. Marknadsdomstolens utslag i det så kallade Gourmetmålet lämnade då fritt fram för tidningar och tidskrifter att publicera alkoholreklam. Alkoholen är emellertid inte vilken vara som helst utan borde kräva en särbehandling.Den gynnsamma svenska folkhälsoutvecklingens värsta fiende är alkoholens ökade utbredning. Ökad alkoholkonsumtion minskar medellivslängden.Ett närliggande exempel är Finland, där medellivslängden nu stagnerar samtidigt som fallen av skrumplever ökar. I Danmark lever man i genomsnitt två år kortare än i Sverige åtminstone delvis på grund av vidlyftiga alkoholvanor.Det finns goda kunskaper om värdet av att ungdomsåren hålls alkoholfria. Norska undersökningar visar med stor tydlighet att ett senareläggande av alkoholdebuten med några år i tonåren leder till försiktigare alkoholvanor senare i livet.Det är också viktigt med alkoholfria zoner. Inom nykterhetsvärlden talar man om vita zoner där alkoholkonsumtion ska vara bannlyst. Exempel på sådana vita zoner är graviditeten, barndomen och arbetsplatsen.nnDet borde finnas många fler sådana ”vita zoner” i samhället där nykterheten är en självklarhet. Inte minst nu när man ser hur alkoholkonsumtionen ökar så markant i samhället. Det kan därför erinras om det arv vi inom frikyrkorna har när det gäller att kämpa mot alkoholens skadeverkningar på familj och samhälle. Det var frikyrkorörelsen som jämsides med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen kämpade mot spritfloden i slutet av 1800-talet.Att välja en nykter livsstil är att solidarisera sig med de mest utsatta i dagens samhälle. Därför borde fler aktivt kristna välja en nykter livsstil och därmed öka de vita zonerna i samhället!

Fler artiklar från Debatt