04 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Församlingar som toppstyrda företag

n Jag har mött människor som vittnar om att deras församling blir allt mer toppstyrd av ett ledarskap som styr med järnhand. Spontaniteten håller på att försvinna. Det ”starka ledarskapet” vill ha fullständig kontroll. Gudstjänster och sammankomster där alla har frihet att dela det Gud manar håller på att bli ett minne blott. De som dristar sig att hävda annat blir snart utfrysta. Jag antar att detta är en sida i tänkandet att församlingen ska drivas som ett välorganiserat företag. Ska något förmedlas så ska det först ha ledarens godkännande.Många församlingar håller på att bli effektiva men andefattiga företag, i stället för att vara en levande organism, där varje liten cell är lika värdefull som någon annan.

Fler artiklar från Debatt