08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fria sprutor en injektion för drogliberal politik

Att dela ut rena sprutor till narkotikamissbrukare ger helt fel signal från samhällets sida. Det kriminaliserade narkotikamissbruket bekämpas med alla till buds stående medel. Samtidigt tillhandahålls redskap som underlättar ett fortsatt missbruk! Inte undra på att en överväldigande majoritet av svensk narkotikapolis och missbruksvård blankt avvisar förslaget (Hillgren-Bromme: ”Fria fantasier, Fries!” Brännpunkt SvD 8/8).I regeringens första förslag till nationell narkotikahandlingsplan december 2001 betonades, att ”skall Sverige med framgång driva en offensiv och restriktiv narkotikapolitik får inte den praktiska tillämpningen ge dubbla budskap om regeringens målmedvetenhet att skapa ett narkotikafritt samhälle”. Som en logisk konsekvens underströks att ”sprututbytesverksamhet inte ska tillåtas i framtiden”.nn Ett år senare kapitulerar regeringen fullständigt inför en skrivning från EU-kommisionen, som direkt strider mot svensk restriktiv narkotikapolitik. I EU-COM Bryssel 020508 §9 talas om att man ska ”tillåta …fria nålar och sprutor till narkomaner i utbytesprogram”. I stället för att protestera och utnyttja sin vetorätt viker sig den svenska regeringen och anpassar sig, låt vara motvilligt. EU kan därmed fritt besluta om bindande föreskrifter som gäller för alla EU-länder. Nästa steg som EU föreslår är särskilda injektionsrum för missbrukare, där man också kan dela ut narkotika gratis. Professor Nils Bejerot visade redan i slutet av 1970-talet, i en genomgång av all internationell drogforskning, att varje form av liberalisering av drogpolitiken leder till ett ökat missbruk.Märkligt nog instämmer även kristdemokraternas partistyrelse i den drogliberala kören och säger ja till fria sprutor. Heder åt riksdagsledamoten Ragnhild Marcelind, EU-parlamentarikern Lennart Sacrédeus och andra som insett faran och kämpade emot på kristdemokraternas riksting. De blev tyvärr nedröstade.nn Lasse Junström, en före detta narkoman,  kommenterar förslaget om sprututbyte i Smålandsposten 9/7. Där säger han att ”det hade onekligen förenklat mitt missbruk”. Kristina Axén-Olin, oppositionsborgarråd i Stockholm, menar att ”sprutbytesprojekt är ett allvarligt avsteg från vår nolltolerans när det gäller narkotika. Vi har varit överens om detta över partigränserna, men nu bryter regeringen den svenska linjen. Jag kan bara djupt beklaga.”Det hävdas att sprututbytesprojektet i Malmö bidragit till en minskad hiv-spridning bland narkomaner. Detta ifrågasätts av Socialstyrelsen, som trots flera utvärderingar inte kunnat belägga några säkra positiva effekter av det slaget.En kanadensisk undersökning i Vancouver 1998 visar att sprututbytesprogram initialt ledde till en något lägre hiv-frekvens, men efter något år ökade smittspridningen igen på grund av att missbrukarna fick ett större kontaktnät genom programmet. De träffade fler narkomaner, återanvände rena kanyler, och antalet sexuella kontakter ökade. Vad hjälper det om man når fler narkomaner i ett sprututbytesprojekt om själva verksamheten legitimerar och underlättar ett fortsatt missbruk och bidrar till fler narkomaner?Narkotikamissbrukare rekryteras vanligtvis ur den växande grupp som överkonsumerar alkohol. Undersökningar visar att allt fler elever i åk 9 har provat narkotika, och bruket av alkohol kryper allt längre ned i åldrarna. Den successiva EU-anpassningen på alkoholpolitikens område bidrar till en ökad nyrekrytering av alkoholmissbrukare,  varav en viss procent går vidare i missbrukarkarriären och fastnar i tyngre droger.nn En färsk rapport från TCO visar att den kraftiga ökningen av alkoholkonsumtionen under senare år lett till att totalkostnaden för alkoholrelaterade skador (trafikolyckor, sjukskrivningskostnader, förtidspensioneringar, kvinnomisshandel, bortfall av arbetstimmar med mera) ökat från 100 till 150 miljarder per år – en svindlande siffra som förstås hotar att spränga vår statsbudget och skada framtida välfärd.Flaskhalsen för narkomanvården i Stockholms län är i dag bristen på avgiftningsplatser på våra sjukhus för dem som motiverats att lägga in sig på ett behandlingshem. Kommunernas socialtjänst har en övertro på vad som går att åstadkomma via avgiftning i öppenvård. En mångårig narkotikamissbrukare måste som regel lämna sin missbruksmiljö och vistas en längre tid på ett behandlingshem för att få hjälp att varaktigt bryta ett långvarigt drogmissbruk.En narkomans liv är ju ofta helt söndertrasat och kräver lång rehabilitering. Hjälp behövs med bostad och arbete.Det är viktigt att återskapa relationer till familjen och att bygga nya drogfria nätverk. Narkomaner är också människor, som behöver vård i stället för fortsatt missbruk med ”rena sprutor”.nn Beslut om fria sprutor är ett allvarligt avsteg från Sveriges riksdags beslut om totalförbud mot all icke-medicinsk hantering av narkotika. Den drogliberala signal myndigheterna nu ger till ungdomar och andra i riskzon kan få katastrofala följder.Statsminister Göran Persson, narkotikasamordnare Björn Fries och folkhälsominister Morgan Johansson hotar att rasera den hittills så framgångsrika svenska restriktiva narkotikapolitiken. Ompröva därför beslutet snarast! SONIA LUNNERGÅRDkd-ledamot avlandstingsfullmäktigei Stockholms länJENS LUNNERGÅRDläkare i beroendevården,Erik Edin-stiftelsen,och smittskyddsansvarig distriktsläkare iStockholms innerstad
Fler artiklar från Debatt