15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Magistern – den störreMagister betyder på latin den större, medan minister betyder den ringare. Antagligen är det inte en slump: utbildningsväsendet är ett av de allra mest vitala elementen i ett land. 1600-talsbiskopen Johannes Rudbeckius utbrast inte för inte: ”Om ej de förnämas barn och andra ynglingar uppfostras till kunskaper, sedlighet och förstånd, vad skola vi då tänka om statens blivande öde?”Bland annat därför är den, som det tycks, kroniska bristen på utbildade lärare besvärande. Obehöriga lärare måste naturligtvis inte per definition vara väsentligt sämre, men det faktum att inte tillräckligt många studenter väljer att utbilda sig till lärare antyder att allt inte står rätt till.Borås TidningMisslyckat systemNytt läsår. Nytändning och framtidstro. Samtidigt känner landets fristående gymnasier stor oro för framtiden. Framför allt för det nya ersättningssystemet, som infördes den 1 januari i år och som inte bara är krångligare och administrativt tidskrävande.I många kommuner försämras bidragen och det har dessutom blivit omöjligt för skolorna att planera sina intäkter.- - - Skolverket utvärderar nu tidigare än planerat ersättningssystemet. Vi anser att man inte behöver utvärdera detta misslyckande över huvud taget. Utbildningsdepartementet måste omgående ändra de värsta tokigheterna i systemet och sedan snabbt komma fram till ett bättre, rättvisare och mindre krångligt ersättningssystem.Regeringen och ytterst utbildningsminister Thomas Östros måste nu bekänna färg.Önskar de behålla och utveckla fristående gymnasieskolor, som genom sin existens och konkurrens även utvecklar kvaliteten i den kommunala skolan?Tomas Johansson,ordförande Friskolornas Riksförbund, i Svenska DagbladetVem står i tur?Nu blev vi friade av JK, men även om vi misstänkt att JK skulle fälla oss för referatet hade vi ändå publicerat det och tagit en fällning som ett hederstecken. Ty en pingstpastor har en absolut rätt att yttra sig och förkunna Guds ord i sin församling, och Ölandsbladet har rätten att publicera vad han säger.Vilken grupp är det egentligen som är förföljd i dag? Vem hetsar mot vem? På den ena sidan en mäktig homorörelse med rätta åsikter, uppbackade av en hel regering, och en heltidsengagerad minister som tjatar om detta ständigt, intill utmattning, samt hela det politiskt korrekta Sverige med alla dess tidningar och myndighetsmegafoner, som i en överväldigande åsiktskanonad förkunnar det homosexuella livets ystra fröjder (”Död åt familjen”). På den andra sidan något tiotusental djupt troende och religiösa, som ska berövas rätten att yttra sig.Om bibelläsarna förbjuds att tala och förkunna sin tro, vilken är då nästa grupp i tur att få truten tilltäppt?Ölandsbladet(som blev JK-anmäld sedan manrefererat en pingstpastorspredikan om homosexualitet)

Fler artiklar från Debatt