15 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Diakonia tar otvetydigt avstånd från våld och terror

Öppet brevBästa Lisa Abramowicz (föreståndare i Judiska församlingen med ansvar för informations och medlemsfrågor)!Tack för ditt brev (publicerat i Nya Dagen 21/8) och frågor kring Diakonias syn på Islamiska Jihad och Hamas. Det är fel att beskriva ledarna för dessa organisationer som representanter för islam i allmänhet.  Om uttalanden från Diakonia tolkas så är det mycket olyckligt, vilket vi ber om ursäkt för. Dessa organisationers ledare använder religionen islam för att mobilisera stöd för den terror som organisationerna utför.  Vi tar otvetydigt avstånd från våld och terror som metoder att nå fred och demokrati. De terrorattacker som utförs av dessa organisationer spär bara på den cykel av våld som både den israeliska och palestinska befolkningen fått nog av.Det är olyckligt om befolkningarna i Israel och Palestina åter ska hållas som gisslan av ledare som låter våldet styra.  Ansvaret för våldet ligger på båda sidor. Den israeliska statens ockupation med trakasserier av civilbefolkningen, förestörelse av hus och odlingar, massarresteringar och andra brott mot mänskliga rättigheter är våld men kan inte vara ursäkt för terrordåd.Vettlösa terrordåd från de extremistiska organisationerna Islamiska Jihad och Hamas som drabbar den israeliska civilbefolkningen urskillningslöst på bussar och gator. Terrorn dödar och skadar. Den väcker skräck och ilska men kan inte vara ursäkt för en fortsatt ockupation.Ska denna våldsspiral brytas har Israel ett speciellt ansvar genom att vara den starkare parten. Den israeliska ockupationen är för oss grundorsaken till konflikten.
Fler artiklar från Debatt