20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hösten är här – med extra debattsidor

Från och med i dag kan Nya Dagens läsare på nytt räkna med tre debattsidor varje tisdag. Under sommaren har vi legat lågt. Tunnare tidningar och redaktörers semesterbehov har gjort att vi nöjt oss med en debattsida alla utgivningsdagar. Ett annat skäl är förstås att debattörerna också – vanligtvis – tar det lite lugnare i semestertider.Fast på just den punkten tog vi nog miste när sommaren planerades. Skribenterna har varit flitiga också under juni, juli och augusti i år. Visst har det funnits svackor. Men för det mesta har tillgången på debattmaterial vida överstigit det utrymme som stått till förfogande. Vilket är normalläge på den här tidningen.EMU-valet spelar förstås in. Just nu drösar det in texter som lång väg skriker ut sin hemvist i någon kampanjorganisation, även om de är undertecknade av ”student” eller ”tvåbarnsmamma”. Argumenten går igen som bleka spöken utan liv och blod. För dem är porten till publicitet extra trång. Men det finns ju också folk som tänker själva. Det försöker vi prioritera.Och så har vi debatten om Benny Hinn, som präglar sidorna här intill. Den lär pågå ett tag till. Material saknas inte – här har jag tvingats ställa många inlägg av utrymmesskäl. Men jag försöker göra alla åsikter rättvisa.Den handlar inte om tron på Guds möjligheter att göra det extraordinära, det obegripliga, det övernaturligt underbara. Hittills har ingen, vad jag sett, ifrågasatt att undret är en central del av kristen tro.  Men jag uppfattar det här samtalet om den kristna församlingens arbetsmetoder, om öppenhet kontra slutenhet, om profeters och helandepredikanters roll och om människors – också sjuka människors – rätt till integritet som betydelsefullt.En annan viktig debatt initieras i dag av prästen och teologen Rune Imberg. Den handlar om Svenska kyrkans framtid, och om det eventuella sambandet mellan teologi och vikande siffror som speglar aktiviteter och ekonomiska realiteter. Jag hoppas att Imbergs ganska provokativa inlägg sätter fart också på andra debattörer så att vi får ett bra meningsutbyte om fädernas kyrka i morgondagens värld.Till sist en förklaring till min egen återkomst i rollen som debattredaktör. Ann-Charlotte Fritzon har fått rycka in som vikarierande redaktör på Petrus. Därav denna (tillfälliga) lösning.
Fler artiklar från Debatt