23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Värna sjukas integritet och psykiska hälsa!

Torsten Åhman har tagit bladet från munnen och uttalat sig om Benny Hinns möte i Uppsala (Nya Dagen 15/8). Åhman ifrågasätter Benny Hinn och ställer en rad viktiga frågor.Benny Hinn har genom en egen profetia om sig själv gjort sig andligen ofelbar, och de som kritiserar honom ska det gå illa för! Bara det är ett märkligt knep.I en befolkning finns en rad kända sjukdomar och en oändlig mängd symtom som plågar människor. En stor del av dessa symptom är psykosomatiska, det vill säga betingade av att man mår dåligt i själen. När det kommer en person som är känd över hela världen till Uppsala och utlovar bot och hälsa, så tänds förväntan att nu äntligen kan det vara min tur.Köerna har ringlat till dessa möten. När man kommer med en sådan öppen längtan är man också helt i händerna på vad som försiggår i mötet. Man lämnar över sig och släpper på den nödvändiga självkritiken, eftersom längtan är så stor. Detta gör att Benny Hinn har av dem som kommer fått ett väldigt stort mandat att påverka och styra som han finner bäst själv.Samtidigt är det ärlig sökande kristna som samlas, och när det redan vid ingången genom portarna finns en stor öppenhet hos besökarna upplever många en fantastisk stämning, som gärna tolkas som att Gud är närvarande på ett alldeles särskilt sätt. När sedan stämningen stiger under ett par timmar innan den store med befrielsen kommer in på scen, så är atmosfären så elektrifierad att nervsystemet vibrerar.Många års lidande och smärta sitter samlad i kyrkan och längtan efter ett annat liv är stor. Det är alltså ett stort ansvar som åvilar Benny Hinn och arrangörerna. I Uppsala var det ordnat så att rullstolsburna fördes samman på ett och samma ställe i lokalen. Vi har anledning att undra hur det känns att stå där framme och se denna rad av rullstolsburna svårt sjuka människor och samtidigt veta, att bland dessa kommer med stor statistisk sannolikhet ingen att gå hem, bärandes sin stol. Benny Hinn ser detta i alla sina möten. Så blev det i Uppsala.  Alla med rullstolar rullades ut igen. Vem tar ansvar för vad dessa i dag känner och tänker och hur de mår?Däremot plockas det fram vittnesbörd om att onda nackar, huvudvärkar, onda magar och värkande kroppsdelar hade blivit botade. Dessa symptom tillhör de så kallade psykosomatiska symptomen, som försvinner av lättbegripliga skäl i den stämning som råder. Hur varaktigt det blir kommer att uppdagas om några veckor. Hos en del av dessa kommer nackvärken krypande en vecka senare, och vad tänker de då? Har Benny Hinn tänkt på dem?Den kristna mittfåran i Sverige har ett ansvar att peka på den sunda alternativa vägen, där tron inte utesluter någon möjlighet till förändring men också inkluderar allt vi har lärt oss om sjukdomsförlopp och psykosomatiska tillstånd. Det manipulativa draget i dessa möten är väldigt svårt att värja sig emot och tar mycket lång tid att komma ur. Det gör att efterarbetet hamnar i själavården hos övriga samfund.Vi måste föra ett öppet samtal om dessa frågor och våga vara ärliga. Det handlar om att värna sjuka människors integritet och psykiska välbefinnande.

Fler artiklar från Debatt