12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Terrorn mot Israel fanns långt före ockupationen

Bäste Bo Forsberg (direktor Diakonia)! Tack för ditt brev om uttalanden från representanter för Diakonia. Det var klargörande. Jag tror att det är oerhört viktigt att ledare och representanter för religiösa sammanslutningar är glasklara på just definitioner som rör religion. Det var för övrigt ingen ”tolkning” jag gjorde, utan jag utgick endast ifrån vad er representant i Jerusalem, Margot Sonnebo, sade om dödandet av ”muslimska ledare” i P1Morgon.Det var inte min avsikt att starta en debatt om Mellanösternkonflikten i och med min fråga till er utan just bara ett hävdande av att alla, och då särskilt religiösa organisationer, måste vara noggranna med ordens innebörd, inte minst när de har en sådan oerhörd kraft. Jag ska dock kort kommentera den sista meningen i ditt brev. ”Den israeliska ockupationen är grundorsaken till konflikten”. Jag håller inte med. Grundorsaken är att många palestinier, särskilt militanta sådana, inte accepterar ett självständigt Israel över huvud taget. Därtill uppmuntrade av omvärlden.Att ockupationen är dålig för båda folken är jag helt på det klara med, och att den bör upphöra av många goda skäl likaså. Men det fanns terror mot israeler långt innan ockupationen startade i juni 1967. ”Fedayeen” attackerade kibbutzer och andra israeliska byar hela perioden 1948–1967.Ockupationen har vid ett flertal tillfällen kunnat hävas i samband med fredsavtal, såväl direkt efter sexdagarskriget 1967 som i samband med Camp David-avtalet med Egypten 1978, liksom i samband med Osloprocessen och dess förhandlingar i Camp David och Taba. I stället valde palestinierna att starta intifadan, med den palestinska myndigheten som huvudansvarig planerare. I september 2000 levde 98 procent av palestinierna på Gaza och Västbanken under den palestinska myndighetens (PA) kontroll. Antalet vägspärrar var då sju!Det är typiskt att förra tisdagen, just precis en dag före två palestinska städer skulle återlämnas till myndigheten, tre dagar före ytterligare två palestinska städer skulle återlämnas, slår en självmordsbombare från Islamiska Jihad till. Han klär ut sig till en ultraortodox jude, går på buss 2 och låter bomben brisera vid ”Profeternas Gata” (!) i Jerusalem. Han måste haft tid att se alla de små barnen, en del spädbarn, alla de världsfrånvända ultraortodoxa judar, män och kvinnor som inte ens gör militärtjänst i Israel, sett dem i ögonen och förstått precis vad det var han gjorde.Det har inget med islam att göra utan är bara ett förnekande av såväl Gud som den gåva av Gud livet är.Islamiska Jihad och Hamas är inte intresserade av en förhandlingslösning utan strid till Israels bittra slut. Det är inte min tolkning utan så står det i deras program, på deras hemsidor, i deras predikningar, på de videor som självmordsbombare låter göra innan de gör sina blodiga handlingar.Tyvärr har du fel när du skriver att dessa grupper är ”små”. De är tyvärr alltför stora. Vore de små, tror jag inte den palestinske premiärministern Abu Mazen skulle ha så stora problem att avväpna dem, om han nu verkligen vill det.Vänliga hälsningar

Fler artiklar från Debatt